Riksdagen

Monopolet hetaste alkoholfrågan i Riksdagen

Att luckra upp detaljhandels-monopolet är den alkoholfråga som engagerar flest riksdagsledamöter.

Våra riksdagsledamöter är flitiga motionärer. När den allmänna motionstiden gick ut den 3 oktober hade hela 3 314 motioner kommit in. En sökning på ”alkohol” ger 94 träffar. Av dem är 58 så kallade enskilda motioner, vilket innebär att förslaget lagts av en eller flera riksdagsledamöter, inte av ett parti eller partiledamöterna i ett utskott.

Nio motioner föreslår någon form av uppluckring av monopolet, som att försäljning direkt från producenter av vin eller öl ska tillåtas, så kallad gårdsförsäljning. Av motionärerna är majoriteten moderater och centerpartister, men också sverigedemokrater och kristdemokrater har lagt liknande förslag. Några motioner som försvarar eller vill stärka monopolet finns inte.

Även andra vägar att luckra upp alkoholmonopolet föreslås. Tre centerpartister vill att licensierade livsmedelsbutiker ska ta över försäljningen av vin och öl.

Två motioner, en från SD och en från M, går rakt på sak och föreslår att Systembolagets detaljhandelsmonopol avskaffas.

Serveringsreglerna är också föremål för synpunkter. Motionerna handlar alla om generösare regler. En önskar att alkohol ska få serveras på svenska hockeyligans matcher. En annan att kraven på matutbud ska minska, att kraven på utbildning för personen som ansöker om tillstånd ska luckras upp, samt att regelverket ska förtydligas vad gäller catering. En tredje vill att mängden alkohol man får bjuda gästerna att smaka på mikrobryggerier ska öka.

Två moderater föreslår sänkt punktskatt på mikrobryggeriernas öl.

Några socialdemokrater föreslår ett förbud för alkoholreklam. Förutom på trafikområdet är det den enda motionen som går i mer restriktiv riktning. Där vill flera se åtstramningar. Ett förbud mot så kallad eftersupning framförs i fem motioner, från såväl kristdemokrater som moderater och sverigedemokrater. Ett sådant förbud skulle innebära att den som varit med om en trafikolycka inte får dricka alkohol de närmaste timmarna efter olyckan. Då kan man inte heller hävda att en för hög promillehalt har uppstått efter olyckan.

Andra trafikmotioner handlar om att rattfylleridömda borde vara tvungna att köra med alkolås (SD), respektive att gränsen för rattfylleri borde sänkas till noll. En sverigedemokrat vill också att alkolås ska vara avdragsgillt.

Narkotika har också många åsikter om. I motionsfloden finns 67 stycken som behandlar frågan varav 31 är enskilda motioner.

Här är det tullen som är föremål för flest förslag, även om bakgrunden inte främst är narkotikarelaterad, utan mer kommer av den uppmärksamhet som den senaste tiden riktats mot att tulltjänstemän inte har möjlighet att stoppa bilar fulla med till exempel båtmotorer som de misstänker är stulna. En vill dessutom att de ska få möjlighet att bära tjänstevapen. Motionerna kommer från moderater, sverigedemokrater och en centerpartist.

Två motioner vill införa sprutrum, det vill säga rum dit den som vill kan gå och injicera sina droger under övervakning.

IOGT-NTO-medlemmen Elin Lundgren (S) har lagt ett förslag om alternativa påföljder för den som ertappas med narkotika. Hon ifrågasätter om böter får någon bort från missbruk och vill utreda om de kunde ersättas av behandling, samhällstjänst återkommande drogtester eller andra insatser.

I en annan motion föreslår hon en översyn av vårdkedjan, där hon påtalar att många vittnar om svårigheter att samverka mellan olika inblandade instanser och att kedjan av insatser efter fullgjord behandling inte fungerar som den borde.

Området beroendevård har också lockat andra att motionera. Några socialdemokrater föreslår att en översyn görs så att beroendevården blir lika för alla oavsett var i landet man bor. Ett par sverigedemokrater vill att ansvaret för beroendevården förs över från kommunerna till hälso- och sjukvården, och ytterligare en sverigedemokrat vill se ökad kontroll i beroendevården så att det blir svårare att fortsätta använda droger för patienter omhändertagna enligt Lagen om vård av missbrukare, LVM.

Mer från Accent