Trafik

Minskad trafikdöd med restriktiv alkoholpolitik

Alkohol är inblandat i mer än var fjärde trafikolycka där en ung person avlider. En ny amerikansk studie visar att restriktiv alkoholpolitik politik förebygger dödsolyckor.

Olyckor med motorfordon är den vanligaste orsaken till att unga amerikaner avlider. Mer än var fjärde dödsolycka, 28 procent, där en person 20 år eller yngre dör, är alkoholrelaterad. De flesta som dog var förare, 46,3 procent. Passagerare stod för 43 procent av dödsfallen och gångtrafikanter, cyklister och andra 10,7 procent. Det visar en ny amerikansk studie som publiceras i Pediatrics.

Majoriteten av olyckorna inträffar på lördags- och söndagsnätter. De flesta avlidna var män mellan 18 och 20.

I stater med restriktiv alkoholpolitik var risken för dödsolyckor lägre än i stater med en mer liberal politik. Forskarnas slutsats är därför att alkoholpolitiska åtgärder som att minska tillgängligheten, höjd alkoholskatt, sänkt promillegräns för yngre förare, begränsad rätt att köra nattetid för unga förare och införa nykterhetskontroller kan minska antalet unga som dör i trafiken.

Mer från Accent