Skottland

Snabb effekt av skotska minimipriser

Införandet av minimipriser på alkohol har gett omedelbar effekt i Skottland. Nu uppmanar forskarna andra länder i Storbritannien att följa Skottlands exempel.

I fjol blev Skottland första landet i världen med att införa minimipriser på alkohol. Det gjordes i hopp om att minska det skadliga drickandet.

Nu visar en ny studie, publicerad i den medicinska tidskriften the BMJ, att alkoholförsäljningen till skotska hushåll har minskat med 7,6 procent. Det innebär att minskningen är dubbelt så stor jämfört med vad experter inledningsvis uppskattade.

I den färska undersökningen studerade forskarna inköp av alkohol i 5 300 skotska hushåll mellan åren 2015 och 2018 – det vill säga två år innan införandet, samt de första åtta månaderna efter att minimipris införts. För att säkerställa resultatet jämfördes siffrorna med 55 000 engelska hushåll och med 10 000 hushåll i norra England för att kunna notera eventuella effekter av gränspasseringar.

Resultatet: utgifterna ökade som mest i skotska hushåll som redan innan minimipriserna köpte mest alkohol, samt bland de lägre inkomstgrupperna. Det menar forskarna stödjer idén om att minimipriserna effektivt påverkar de som riskerar störst skador av alkohol, men menar samtidigt att prisökningen har liten inverkan på gemene mans hushållsbudget.

Dessutom har inköp av framförallt öl, sprit och cider minskat kraftigt i landet.

”Våra uppgifter tyder på att policyn har uppnått sin ambition att göra billig och stark alkohol mindre prisvärd, vilket i sin tur bör påverka folkhälsan positivt över tid”, skriver forskarna i the BMJ.

Minimiprissättningen innebär att alkohol inte får säljas i Skottland till ett lägre pris än motsvarande 5,50 svenska kronor för ett litet glas vin eller öl. Tidigare kunde ett glas för motsvarande endast 1,30 svenska kronor köpas.

Nu uppmanar forskarna andra länder i Storbritannien att följa Skottlands exempel:

”Åtgärder är särskilt pressande för regioner, till exempel i nordöstra England, som har likvärdiga nivåer av skador från alkohol.”, skriver de.

Samtidigt ska ytterligare en ny studie utreda hur minimipriserna påverkat hemlösa i landet. Studien leds av forskare från Glasgow Caledonian University, och professor Carol Emslie är en av de som står bakom projektet.

– Vi måste undersöka de potentiella fördelarna med denna politik för hemlösa, men vi måste också förstå eventuella negativa konsekvenser, säger hon till brittiska BBC.

Hon säger också att man ännu inte vet hur utsatta grupper, som hemlösa, har anpassat sig till de högre priserna på alkohol.

– Vår studie kommer att ge vägledning för andra länder som planerar att införa policyn, säger hon.

Professor Lawrie Elliott, som leder studien, säger att många kanske tror att minimipriset på alkohol påverkar hemlösa mest, eftersom att de representerar en av de fattigaste grupperna i samhället och också tenderar att konsumera billig alkohol.

– Men vi vet inte det, och vi vet inte heller om det kan komma oavsiktliga konsekvenser av den nya lagstiftningen, till exempel att fler byter till illegal alkohol eller droger, säger han.

Mer från Accent