Maria Larsson: "Säg nej till alkohol”

Barn- och äldreminister Maria Larsson.

Inför nyårshelgen uppmanar företrädare för kampanjen ”Tänk om” föräldrar att säga nej till sina barn när det gäller alkohol. ”Ge er själva nyårslöftet att säga nej till alkohol tills era barn har åldern inne.” skriver de i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

”Fler och fler föräldrar och tonåringar blir allt klokare när det gäller inställningen till alkohol i unga år. Inför det nya året vill vi uppmuntra ännu fler tonårsföräldrar att säga nej till alkohol tills åldern är inne. Det är ett nyårslöfte som gör stor nytta!”

Föräldrar som sätter tydliga gränser för sina barn när det gäller alkohol får också barn som dricker mindre. Det har flera studier visat. Nu uppmanar barn- och äldreminister Maria Larsson (KD), Sarah Wamala, generaldirektör Statens folkhälsoinstitut, Magdalena Gerger, vd på Systembolaget, och rikspolischefen Bengt Svensson, föräldrar att säga nej till alkohol för barnen under nyår.

I dag dricker 60 procent av niondeklassarna och var femte storkonsumerar alkohol minst en gång i månaden. Men trots att flertalet dricker alkohol så ökar andelen som helt avstår från alkohol, 35 procent av flickorna och 40 procent av pojkarna dricker inte alls, enligt den senaste mätningen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. På sjuttiotalet var det endast tio procent av ungdomarna som helt avstod från alkohol.

Enligt författarna av debattartikeln kan man se en koppling mellan att fler ungdomar väljer att avstå från alkohol och att föräldrar har blivit restriktivare. I dag uppger 10 till 15 procent av ungdomarna i nionde klass att de får dricka för sina föräldrar. En siffra som var tre gånger så hög för tio år sedan.

En undersökning som genomförts inom ramen för kampanjen ”Tänk om” visar att 94 procent av föräldrarna tar avstånd från att köpa alkohol till sin 17-åring. Men samtidigt svarar 20 till 25 procent av 17-åringarna att de får tag på alkohol från sina föräldrar. Enligt debattartikeln kan det bero på att många föräldrar tror att de kan hjälpa ungdomarna att få en sund inställning till alkohol genom att ge dem ”lite” alkohol.

”Detta är en seglivad myt som bara kan avskaffas med större kunskaper. Föräldrar som ger sina tonåringar alkohol kan bidra till ökat och mer riskfyllt drickande på både kort och lång sikt”, skriver de.

Informationskampanjen ”Tänk om ” är ett samarbete mellan Systembolaget, polisen, IOGT-NTO och länsstyrelser. På uppdrag av regeringen ska man sprida kunskap om riskerna med att dricka i unga år.

Joanna Wågström


Mer från Accent