Alkoholreklam

Luddigt lagförslag för TV-reklam

Ett förslag till nytt EU-direktiv för audiovisuella medier har lagts fram. Förslaget är luddigt och en besvikelse för IOGT-NTO och andra organisationer som engagerat sig mot alkoholreklam.

Förra veckan antog EU-kommissionen ett förslag till nytt direktiv för audiovisuella medier.

På IOGT-NTO fanns vissa förhoppningar om att det nya förslaget skulle sätta stopp för möjligheten att kringgå svensk lag mot alkoholreklam i TV genom att sända svenska TV-program från andra länder. Riktigt så har det inte blivit.

– Äntligen händer det något. Det är positivt att förslaget kommit upp, men det är luddigt skrivet och artikel 22, som behandlar alkoholreklam, är inte ändrad alls, säger Irma Kilim, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO.

Någon ljusglimt hittar hon i förslaget.

– Det positiva är att det nu står klart och tydligt att länder som vill ha förbud mot alkoholreklam själva kan besluta att införa det.

Vad nästa steg blir vet hon inte än.

– Det är lite oklart om EU-parlamentet nu ska ta ställning till hela direktivet eller bara till de nya förslagen. Jag har försökt få besked från flera personer i Bryssel, men ingen har kunnat svara. Innan vi vet vad som gäller är det omöjligt att säga vad vi ska rikta in oss på och hur vi ska gå tillväga, säger hon.

Tillsammans med European Centre for Monitoring Alcohol Marketing (EUCAM), Dutch institute for alcohol policy (STAP), Active, European public health alliance (EPHA) och the Brittish medical association (BMA) protesterar IOGT-NTO mot förslaget i ett gemensamt pressmeddelande.

”EU:s förslag till reviderat direktiv om audiovisuella medietjänster är chockerande tomt på ytterligare begränsningar för alkoholreklam”, står det i pressmeddelandet.

I pressmeddelandet uppmanar organisationerna alla att skriva på en namninsamling för att stoppa alkoholreklamen.

Mer från Accent