#nykterfrizon

Lämnar styrelseuppdrag: ”Inser att jag gjort fel”

Oskar Jalkevik, ledamot i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse, lämnar sina uppdrag med anledning av #metoo och rörelsens egen Facebook-grupp #nykterfrizon.

Oscar Jalkevik avböjer intervju i Accent, men framför följande:

”Jag väljer att på eget initiativ lämna alla mina förtroendeuppdrag i IOGT-NTO. Med anledning av #metoo har jag under de senaste månaderna gradvis insett att jag har problem som jag inte kan hantera själv. I tisdags påbörjade jag en ny terapeutisk behandling för att få hjälp med detta.

Jag inser att jag gjort fel och har behandlat kvinnor illa i relationer. Jag kommer ta konsekvenserna av mitt agerande och ta emot hjälp för att på djupet förändra mig själv och vill rikta en stor ursäkt till de kvinnor som jag har gjort illa.”

IOGT-NTO:s förbundsstyrelse och kansliledning har sedan en tid fört samtal om #metoo, och #nykterfrizon har gjort att samtalen intensifierats, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande.

– Vi tar de här frågorna på yttersta allvar, och vi har en vilja att ta tag i detta en gång för alla, säger han.

Han pekar på de åtgärder som är på gång.

– Vi kommer att göra flera insatser för att förebygga och förändra vår organisationskultur. Tollare folkhögskola håller på att utveckla utbildningar, vi kommer prata om frågorna på samlingen för distrikten i januari, och vi välkomnar en öppen diskussion om hur vi ska råda bot på dessa problem.

– När det finns anledning att föra allvarliga samtal med personer i vår rörelse som inte beter sig på ett acceptabelt sätt kommer detta att göras.

Johnny Mostacero tror att det är viktigt att samtal förs såväl i gemensamma fora, som i separata grupper som #nykterfrizon.

–  Vi har även skapat en grupp för män/förmodade män där det finns möjlighet att samtala om dessa frågor. Det är en grupp för de män som vill vara med och skapa en IOGT-NTO-rörelse fri från sexuella trakasserier, övergrepp och sexism. I gruppen diskuterar vi och delar med oss av våra erfarenheter. Hela skalan av problem behöver belysas.

Dåligt bemötande ställs på sin spets

7 mars 2019
Nära var femte medlem som är ”mycket aktiv” har det senaste året känt sig otrevligt eller illa bemött i IOGT-NTO. För Lina Bobergs del innebär det att hon överväger att lämna sitt uppdrag i förbundsstyrelsen.

Kommentar: Synliggör konflikten

13 november 2018
Ett år efter att Accent publicerade uppropet #nykterfrizon publicerar vi nu en uppföljning där vi försöker få ett grepp om vart …

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer