Politik

Kritiken växer mot regeringens ANDT-strategi

”Regeringens försIag till ANDT-strategi är ett stort misslyckande”, skriver IOGT-NTO i ett pressmeddelande. Även Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har lämnat synpunkter.

IOGT-NTO anser att det finns stora brister i förslaget.

– Det här kan inte kallas något annat än ett misslyckande, säger Johnny Mostacero, förbundsordförande för IOGT-NTO, i ett pressmeddelande.

Det IOGT-NTO främst reagerar mot är att inte en sänkning av totalkonsumtionen finns med bland målen.

Nu har tre riksdagspartier sällat sig till kritikerna och lämnat in följdmotioner med synpunkter.

Liberalerna skriver i sin motion att de vill att riksdagen återgår till den förra strategins mål där det fanns en formulering om att ”barn ska skyddas mot skadliga effekter av alkohol, narkotika, dopning eller tobak”.

– Det är olyckligt att inte särskilt peka ut att barn ska skyddas. Det som står tydligt i strategin är det som kommer att mätas så småningom, inte det som inte står, säger Barbro Westerholm, riksdagsledamot och en av dem som undertecknat Liberalernas skrivning, till Accent.

Viktigast tycker hon ändå att det är att stärka Folkhälsomyndigheten.

– Myndigheten måste få rejält med muskler. Vi får fram mycket epidemiologisk kunskap i det här landet. Den måste spridas. Folkhälsomyndigheten måste verkligen känna att den här strategin måste vi driva. Så är det inte riktigt skrivet i dag, säger hon.

Hon tycker också att cannabis borde vara högre prioriterat i strategin.

– Många yngre underskattar farorna med cannabis och tobak. Beslutet att fasa ut tobaken är utmärkt, men cannabis glöms bort, säger Barbro Westerholm.

Annat hon saknar i strategin är läkemedelsberoende, e-cigaretter och alkoholisglassar.

– Alkoholisglassen har Gabriel Wikström tidigare sagt att han tycker är viktigt att göra något åt. Jag hade förväntat mig att det skulle finnas med i strategin. Sedan tycker jag att det är konstigt att läkemedelsberoende inte tas upp. Vissa anser att det inte hör dit eftersom läkemedel är något man får av läkare, men det resonemanget håller inte. Narkotika kan man ju också få av läkare, säger hon.

Även Vänsterpartiet är kritiska till strategin.

– Det är så fluffigt skrivet att det blir svårt att utvärdera. Det är till och med svårt för oss att få in specifika krav och motförslag. Hur ska då landsting och kommuner kunna använda det här som ett verktyg, säger Karin Rågsjö, riksdagsledamot och en av undertecknarna av Vänsterpartiets motion.

Liksom IOGT-NTO och Liberalerna betonar Vänsterpartiet vikten av att ta totalkonsumtionen:

”Sverige behöver återupprätta en alkoholpolitik som utgår från totalkonsumtionsmodellen och där tillgänglighet och pris är de viktigaste instrumenten för minskad alkoholkonsumtion.”

– Men något konkret mål har vi inte satt upp, säger Karin Rågsjö.

Vänsterpartiet tar upp vårdgaranti och anhörigperspektivet.

– Även på de områdena är det alldeles för fluffigt skrivet. Målen behöver konkretiseras. Dessutom har vi tagit upp att man bör gå vidare med utredningen av dödsfallen av narkotika, säger hon.

Hon ifrågasätter hur användbar strategin är.

– Strategin ska ju vara ett verktyg för kommuner och landsting i deras arbete. Det saknas skarpa förslag. Det borde vara mer hands-on för dem som jobbar med frågorna. Så vitt jag vet har det bara kommit in tre motförslag. Det är oroväckande om de övriga partierna är nöjda med detta, säger Karin Rågsjö.

Sverigedemokraterna i sin motion att ansvaret för missbruksvården ska föras över till hälsa- och sjukvården, att regeringen borde tillsätta en utredning för att se hur Sverige ska komma till rätta med den höga narkotikadödligheten samt att invandringsperspektivet ska tas med i strategin.

Mer från Accent