Sydafrika

Kapstaden vill ändra lagen – i samråd med alkoholindustrin

Att blanda in alkoholindustrin när problem ska lösas strider mot WHO:s rekommendation.

Västra Kapprovinsens högste politiker Alan Winde anser att den ekonomiska skada som pandemins alkoholstopp orsakar är ohållbar. Det framgår, enligt webbsidan Businesstech, i ett tal Alan Winde höll den 17 februari. Samtidigt säger han att det står klart att det finns tydliga problem med alkoholmissbruk i provinsen.

– Därför strävar vi efter mer riktade åtgärder när vi ändrar provinsens alkohollag. Ändringarna kommer direkt och indirekt att minska alkoholskador och göra alkohollagen mer effektiv, säger han.

Inom några månader ska förslaget presenteras, men redan nästa vecka ska arbetet påbörjas – i samarbete med alkoholindustrin.

– För att ta itu med det här stora problemet är jag angelägen att samarbeta med industrin och konsumenterna för att hitta nya och innovativa lösningar för att minska de alkoholrelaterade skadorna i Kapprovinsen, säger Alan Winde.

Enligt Businesstech sade Alan Winde i oktober 2020 att provinsen överväger att göra om prissättningen så att det blir dyrare att köpa alkoholstarkare drycker:

– En åtgärd som det finns evidens för är effektiv för att minska berusningsdrickande.

Han sade också att det kan bli aktuellt att införa striktare tidsgränser för alkoholförsäljning, även efter pandemin:

– Vi måste ha mod att ta itu med alkoholfrågan.

Frågan är om han har mod att göra det nu. Att höja priser och begränsa försäljningstiderna är åtgärder som WHO rekommenderar för att minska alkoholskador. Men att blanda in alkoholindustrin i utformningen av alkoholpolitiken har ingen evidens. Tvärtom visar studier att de åtgärder industrin ställer sig bakom oftast saknar vetenskapligt stöd och ibland till och med är kontraproduktiva.

De åtgärder alkoholindustrin vill ha handlar oftast om att lägga ansvaret på individen, till exempel genom kampanjer för måttlighet. Däremot vill de inte se regleringar som medför begränsning av tillgången på alkohol. Risken finns att sådan åtgärder får stå tillbaka till förmån för ineffektiva kampanjer.

Mer från Accent