Alkoholsponsring

IOGT-NTO och Läkarsällskapet vill stoppa ölsponsring

”Stoppa bryggeriernas sponsring av Chalmerscortègen” skriver Anna Carlstedt, ordförande för IOGT-NTO, och Peter Friberg, professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och ordförande i Svenska Läkaresällskapet, i en gemensam debattartikel i GP.

Valborgsfirnadet i Göteborg präglas av Chalmerscortègen. Studenterna bygger vagnar på olika teman inspirerade av aktuella händelser. På Valborgsmässoafton rullar genom staden i cortège och en stor publik kantar gatorna.

Efter en dödsolycka 1973 får de som deltar i cortègen inte dricka alkohol. Trots det är cortègen starkt förknippad med alkohol skriver Anna Carlstedt och Peter Friberg.

Carlsberg sponsrar

Ett av skälen är att Carlsberg är sponsor av cortègen, skriver de. Under den vecka som vagnarna byggs finns ett öltält där de som deltar i bygget får öl gratis. För att få ihop pengar till byggena säljer studenterna, iklädda overaller med ölreklam,  cortègeprogram över hela Göteborg.

”Kopplingen till bryggeriet gör att evenemanget delvis framstår som PR och marknadsföring för bryggeriets ölmärken”, skriver artikelförfattarna. De hävdar också att sponsring av festivaler och evenemang för ungdomar och unga vuxna är en medveten strategi för att bygga relationer med unga konsumenter och få dem att välja varumärket för livet.

De påpekar att det inte bara är Carlsberg som sponsrar arrangemang av det här slaget. En rapport från IQ visar att sponsringen av festivaler med ung publik är vanlig bland ölproducenter.

Medför stora risker

”Men alkoholen medför tyvärr betydande risker, både i form av sjukdomar, olyckor, våld och oförsiktiga beteenden. Ett av fyra dödsfall bland unga män och ett av tio för kvinnor mellan 15 och 29 år i Europa orsakas av alkohol. Alkoholbruk innebär också en risk för psykisk ohälsa bland unga, som depression och besvär som ängslan, oro och ångest”, skriver Anna Carlstedt och PeterFriberg och föreslår ett förbud mot alkoholsponsring.

De påpekar också att det redan idag är förbjudet att ge bort alkoholdrycker i marknadsföringssyfte och att det därför kan finnas skäl för tillsynsmyndigheterna att gripa in.

I väntan på ett förbud uppmanar Anna Carlstedt och Peter Friberg Chalmers Cortège Committé, Chalmers studentkår och Chalmers ledning diskutera om det är lämpligt att acceptera sponsring från bryggerier och andra alkoholföretag.

GP har granskat Chalmers alkoholkultur

I en artikelserie har Göteborgs Posten granskat alkoholkulturen på Chalmers och vad man gjort sedan skolan 2009 kritiserats av Arbetsmiljöverket för att ”den öppna inställningen till att bruka alkohol till självkostnadspris under veckan, i skolans lokaler, uppmuntrar studenterna att dricka mer än vad de annars gjort”.

GP har funnit att väktare på skolan i snitt får ingripa mot fylleri och festande två gånger i veckan.

Mer från Accent