Serveringstillstånd

IOGT-NTO-medlem anmäld för jäv

Kan man vara medlem i IOGT-NTO och arbeta som alkoholhandläggare i en kommun? Ja, svarar nog de flesta, men inte den krögare som anmält en alkoholhandläggare för jäv.

Siv Bard är alkoholhandläggare i Örnsköldsvik. Hon är också medlem i IOGT-NTO. Mellan 2007 och 2013 satt hon i förbundsstyrelsen, hon har också haft lokala förtroendeuppdrag. För det har hon anmälts för jäv i sin myndighetsutövning.

– De tolkar vår vision om att alla offentliga lokaler ska vara alkoholfria som att vi inte vill ha alkoholservering på restauranger, säger Siv Bard.

Hon syftar på IOGT-NTO:s alkoholpolitiska program som använts som argument i anmälan. I programmet står att IOGT-NTO kräver att alla offentliga lokaler ska vara alkoholfria. Ett annat av kraven är att serveringstillstånd som missköts omedelbart ska dras in. Även det har anförts som argument mot Siv Bard.

Anmälan har fått Siv Bard att avsäga sig alla förtroendeuppdrag i IOGT-NTO.

– Jag är rädd om jobbet och vill inte att det ska bli några problem. När jag föreslogs till IOGT-NTO:s förbundsstyrelse frågade jag min arbetsgivare om det var okej och de hade inga invändningar. När den anmälda tillsynen gjordes hade jag redan lämnat förbundsstyrelsen, men det spelade tydligen ingen roll, säger hon.

Den aktuella krogen har fått en varning som den vill häva på grund av att Siv Bard medverkade vid inspektionen.

– Vi tycker att det är en principiellt viktig fråga. Som handläggare ska du göra en opartisk bedömning. Frågan är hur opartisk du kan vara om du är engagerad i en förening med andra intressen, säger advokat Christian Shumkov, som företräder krogens ägare Marcanda AB.

Enbart medlemskap anser han inte räcker för att jäv ska uppstå.

– Det är tveksamt om det skulle räcka, men den aktuella personen var mer engagerad än så. Hon hade uppdrag på ganska hög nivå, om jag minns rätt, säger han.

Förvaltningsdomstolen anser dock inte att det finns något skäl att häva varningen. De bedömer att jävsfrågan saknar relevans eftersom Siv Bard inte var ensam vid inspektionen och det inte var hon som fattade beslutet.

För en lekman låter det som om det skulle kunna vara fråga om jäv ifall omständigheterna varit annorlunda. Men så kan man inte tolka domen enligt Anders Häregård. Han är också medlem i IOGT-NTO och har samtidigt varit chef för tillståndsenheten i Stockholm. Han tycker inte att man kan tolka domen så.

– Förvaltningsrätten har faktiskt inte sagt att hon är jävig. De har inte prövat saken eftersom den inte var relevant.

Han är förvånad över att Siv Bard ifrågasatts.

– Under mina sju år som chef för tillståndsenheten i Stockholm uppkom aldrig frågan. Vid ett tillfälle var det en krögare som tyckte att jag skulle ”komma ut” mer, men jag valde att missförstå frågan och svarade att jag faktiskt ofta var ute på tillsyn. Vid middagar och andra informella tillfällen har jag fått frågan om det inte är ett problem, men då brukade jag svara att alla mina kollegor också brukar vara nyktra vid tillsyn, så jag utmärker mig inte.

Anders Häregård är osäker på om han haft något förtroendeuppdrag inom rörelsen under tiden på tillståndsenheten.

– Men det har jag inte valt bort på grund av jävsfrågan. Det reflekterade jag aldrig över. Det handlade om att det var mycket arbete på kvällar och helger som gjorde jobbet svårt att förena med ideellt arbete. Jag tror att till exempel Vänsterpartiet har skrivningar som liknar nykterhetsrörelsens. Det är svårt att tänka sig att man inte skulle få vara engagerad i ett politiskt parti, säger han.

Inte heller på den överordnade instansen, Länsstyrelsen i Stockholm, tycker man att det skulle finnas någon jävproblematik med medlemskap i nykterhetsrörelsen och arbete med alkoholtillstånd.

– Det låter mycket märkligt. Det skulle vara intressant att få ärendet prövat i högre instans. Vi funderade aldrig över att Anders Häregård skulle kunna anses vara jävig när han jobbade i Stockholms stad. Jag kan inte förstå resonemanget. Det innebär i princip näringsförbud, säger Jan-Olof Tidbäck.

Anneli Silvander, ordförande i Kommunala alkoholhandläggares förening, har aldrig hört talas om något liknande. Men hon är själv jurist och vill gärna läsa domen innan hon uttalar sig.

– Jag tycker faktiskt att det är en viss skillnad på att bara vara medlem och att vara förtroendevald, men det beror ju på vad det står i organisationens program, säger hon.

Kjell-Ove Oscarsson, ledamot i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse, var med och tog fram det nuvarande alkohol- och narkotikapolitiska programmet.

– Det vi diskuterade den gången var att vi anser det olämpligt att alkohol serveras på föräldramöten i skolan. Det var några sådana aktuella fall i samband med att vi formulerade IOGT-NTO:s alkoholpolitiska krav. Vi tycker att alla kommunala lokala ska vara alkoholfria, säger han.

Så IOGT-NTO menar inte att restauranger ska vara alkoholfria då?

– ­Vi gillar krogar som sköter serveringen på ett bra sätt. Bra krogar ska ha möjlighet att servera alkohol. Dåliga ska inte ha det.

Länsstyrelsen har till uppgift att kontrollera att kommunerna sköter den praktiska tillsynen på ett bra sätt. De kan också ge råd och stöd till kommunerna.

– Domen lägger vi inte så mycket vikt vid. För oss är det viktigast att kommunen hanterar frågan. Det handlar ju om arbetsmiljön för den enskilde tjänstemannen. Det är inte hennes sak att hantera frågan. Det måste kommunen göra. De måste göra klart vad som gäller. För allas skull, säger Jenny Långström, handläggare inom livsmiljö och folkhälsa på Länsstyrelsen Västernorrland.

Leif Lindholm, ordförande i nämnden för samhällsplanering, anser dock inte att det finns något skäl att vidta några åtgärder. Liksom Anders Häregård påpekar han att rätten inte alls prövat jävsfrågan.

– Man får inte läsa domen som att hon var jävig. Jävsfrågan är inte prövad. Hon var inte jävig vid tillsynstillfället och kommer inta att vara det i framtiden heller. Det är min bestämda uppfattning säger han.

Leif Lindholm har lång erfarenhet av politiken och har hanterat många jävsärenden.

– Jag har varit ordförande i nämnden i tjugo år. Innan dess satt jag som nämndeman i Förvaltningsdomstolen i sju år. Jag är visserligen lekman och skulle gärna diskutera saken med vår kommunjurist, men under de här åren har vi hanterat mängder av jävsärenden och i det här fallet anser jag inte att det kan vara en jävssituation.

Han jämför ett medlemskap i IOGT-NTO med medlemskap i ett politiskt parti.

– Vi har fri åsiktsbildning. Personligt medlemskap i en politisk organisation kan inte innebära jäv. Inte ens om man sitter i ledningen. Det är en annan sak om det gäller en ekonomisk förening som kan ha ekonomisk vinning av ett beslut. Jag har hört att Siv Bard har avsagt sig uppdrag inom IOGT-NTO. Det skulle hon inte ha behövt, säger han.

Mer från Accent