Internetdroger

Internetdrogerna – en utmaning för EU

Även om de flesta drogtransaktioner fortfarande sker i mötet mellan två personer så har internet det senaste decenniet förändrat drogmarknaden. Det visar en ny rapport från EMCDDA.

I den nya rapporten från EMCDDA, det europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, The internet and drug marketbeskrivs hur e-handelsmarknaden fungerar, både den öppna handeln och den som försiggår på krypterade sidor med digitala valutor.

– Så gott som alla sorters illegala droger kan köpas på internet och levereras hem till brevlådan, utan direktkontakt mellan köpare och säljare. Den illegala marknaden utvecklas och det måste också våra ansträngningar för att bekämpa den. Vi ska stoppa dem som missbrukar internet och försöker förvandla det till en drogmarknad, säger Dimitres Avramopoulos, EU-kommissionär med ansvar för migrations- och inrikesfrågor, i ett pressmeddelande.

Rapportens slutsats är att hastigheten med vilken internet utvecklas kommer att fortsätta att underlätta för droghandel över gränserna. Det är en stor utmaning för brottsbekämpningen, folkhälsa, forskning och kontrollorgan.

Mer från Accent