Budgetpropositionen

Inga extrapengar till ny ANDTS-strategi

Regeringen föreslår oförändrat statsanslag för alkohol-, narkotika, dopning-, tobaks- och spelområdet de kommande tre åren. "Oroväckande", tycker Irma Kilim, drogpolitisk chef IOGT-NTO.

En ny strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaksområdet, ANDT, håller på att tas fram och förhoppningsvis ska införas under 2021. Trots det finns inga nya pengar avsatta i regeringens budgetproposition. Att ett nytt område, spel, ska läggas till avspeglas inte heller i budgeten.

– Det stämmer, men det finns ju fortfarande 95,6 miljoner. Det går att göra mycket för de pengarna, säger Magnus Jonsson, samordnare av regeringens ANDT-politik på regeringskansliet.

Irma Kilim, drogpolitisk chef på IOGT-NTO håller inte med om att det är mycket pengar.

– Ser man till hur stort område ANDT är så är det inte mycket pengar. Särskilt när det nu ska utökas med spel. Dessutom är det 70 miljoner mindre än 2019, säger hon.

Magnus Jonsson tror att andra möjligheter ändå kan öppnas.

– Det är upp till den politiska ledningen hur man väljer att prioritera. Det kan mycket väl bli så att man väljer att skriva in i regeringsuppdrag på andra områden att frågor som rör ANDTS ska tas med där, säger han.

” Vi hoppades att regeringen skulle växla upp målsättningen och matcha det med ökade resurser.

Irma Kilim

Irma Kilim tycker det är oroväckande att inte budgeten visar att regeringen vill satsa på området.

– Oavsett om det kan komma till medel senare så är det ju i budgeten regeringen markerar vad de vill satsa på. När de nu har lagt så mycket jobb på att få fram en ny strategi, med flera runda bordssamtal med många organisationer, hoppades vi att regeringen skulle växla upp målsättningen och matcha det med ökade resurser, säger hon.

När den förra strategin skulle sjösättas 2016, följde en rejäl pengapåse med. 196 miljoner kronor avsattes till ANDT-arbetet. Det var tänkt som en tillfällig satsning och redan från början fanns en nedtrappningsplan. Enligt den skulle anslagen minska med 30 miljoner 2019 och ytterligare 70 miljoner 2020, vilket också skett. Det innebär mer en halvering av anslaget jämfört med 2018. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att anslaget stannar på den nivån inte bara 2021 utan även 2022 och 2023.

– Vi är väldigt oroade över de neddragningar som redan har gjorts. Det märks i arbetet att det satsas mindre. Det här är en politisk signal att området inte är värt att satsa på, säger Irma Kilim.

Några delar i budgetpropositionen tycker hon ändå är positiva.

– Vi välkomnar satsningen på psykisk ohälsa och cancervård, och hoppas att de inte glömmer alkoholens roll. Sedan är vi väldigt glada för den föreslagna höjningen av alkoholskatten, även om vi inte förstår varför den måste vänta till 2023.

Mer från Accent