Alkohol

Inga beslut om alkoholhandel i sikte

Utredningen om alkoholhandeln skulle visa vad som är lagligt när det gäller att importera alkohol privat via nätet. Utredningen kom i somras – men regeringen har fortfarande inte lagt fram något förslag kopplat till ärendet.

I somras lade utredaren Jörgen Hettne fram sin snabbutredning om privat införsel av alkoholdrycker. Utredningens uppdrag var att reda ut vad som är lagligt och hur lagen bör ändras för att minska risken att privatinförsel via en mellanhand ska uppfattas som detaljhandel.

På en fråga från Barbro Westerholm (FP) om regeringen planerar att lägga något förslag svarar folkhälsominister Gabriel Wikström att: ”Regeringen, och många av remissinstanserna anser att de förslag som utredningarna lämnat inte är tillräckligt långtgående för att vara i enlighet med den svenska alkoholpolitiken, och inte heller tillräckligt tydligt klargör gränserna för vad som är tillåtet respektive otillåtet när det gäller e-handel.

Förslagen innebär bland annat att distansförsäljning under vissa villkor är tillåten. Distansförsäljning innebär att e-handelsförsäljaren anordnar transporten till köparen i Sverige. Villkoren är att transportören är oberoende av säljaren. Konsekvensen av att tillåta distansförsäljning är att ytterligare en försäljningskanal av alkohol till konsumenter i Sverige möjliggörs, vilket kan äventyra det svenska alkoholmonopolet.”

Gabriel Wikström säger också att regeringen vill invänta Alko taxi-målet i Finland. Alko taxi är ett estniskt företag som säljer alkohol på internet med gratis leverans till Finland. Dom i målet förväntas inte förrän 2015/2016.

Mer från Accent