Varningstexter

Industrin påverkar alkoholpolitiken i WTO

Vid tio tillfällen har länder föreslagit för Världshandelsorganisationen, WTO, att varningstexter på alkohol ska införas. Av de 212 kommentarer som inkommit om förslagen är 117 hämtade från alkoholindustrin.

För att nå målen i Världshälsoorganisationen, WHO:s alkoholstrategi måste takten öka för implementering av effektiva alkoholpolitiska åtgärder. Alkoholindustrin gör emellertid vad de kan för att stoppa sådana åtgärder. Det skriver forskare från England, Kanada och Australien som gjort en gemensam analys av debatten om varningstexter på alkoholförpackningar. 

I studien har de undersökt om den internationella handelsorganisationen World Trade Organization, WTO, är ett forum som används av alkoholindustrin för att påverka politiken.

Thailand, Kenya, Dominikanska republiken, Israel, Turkiet, Mexico, Indien, Sydafrika, Irland respektive Sydkorea har samtliga presenterat förslag på införande av varningstexter på alkoholförpackningar för WTO mellan åren 2010 och 2016. I protokoll, skriftliga kommentarer och meddelanden till WTO har forskarna funnit totalt 212 uttalanden om de tio förslagen. I sju fall (3,3 procent) uppgav WTO-medlemmarna bakom uttalandet att de presenterade industrins syn. Men i hela 117 fall användes samma argument som industrin använder i syfte att stoppa förslagen.

Argumenten fokuserar på att urholka och omformulera orsakerna bakom alkoholrelaterade problem och ifrågasätta bevis. I stället vill de främja andra strategier, som informationskampanjer och partnerskap med industrin.

Enligt forskarna förefaller WTO:s medlemmar vara påverkade av industriintressen även om endast en liten minoritet uttryckligen refererade till industrins krav. Forskarna anser därför att det krävs ökad transparens för att komma åt industrins inflytande.

Mer från Accent