Alkoholindustrin

Sämre folkhälsa när industrin ges inflytande

Fattigdom, demokratibrist och stort inflytande från näringslivet är dåligt för folkhälsan visar en ny studie.

Världshälsoorganisationen, WHO, fastställde 2013 en lista över effektiva metoder för att begränsa icke-smittsamma sjukdomar, NCD:s. 19 insatser listades för att begränsa sjukdomar som cancer, diabetes, hjärtsjukdomar och lungsjukdomar. Många av punkterna på listan gick ut på att begränsa tillgången på hälsofarliga produkter som alkohol, tobak och onyttig mat.

En studie från Karolinska institutet och London School of Hygiene & Tropical Medicine har nu granskat i vilken utsträckning dessa insatser införts i WHO:s 194 medlemsländer. Forskarna fann att långt ifrån alla rekommendationer genomförts. I genomsnitt har en tredjedel av rekommendationerna genomförts, och överlag verkar viljan att införa nya policies ha minskat i många länder.

Främst är det rekommendationer om sjukvård och nationell handlingsplaner kring icke smittsamma sjukdomar som genomförts. När det gäller alkohol verkar den globala trenden enligt studien snarare vara lösare reglering.

– Vi såg en långsam implementering vad gäller rökning, alkohol och onyttig mat, säger Hampus Holmer vid Karolinska institutet till EurekAlert.

Extra långsamt går det i fattiga länder och länder med bristande demokrati. Men även mer demokratiska länder kunde halka ner i statistiken ifall inflytandet från näringslivet var stort.

– Ju mer inflytande företagen hade desto sämre var de preventiva insatserna för folkhälsan. Vi kan inte säga att det ena beror på det andra, men mer kraft behöver satsas på att stötta låginkomstländer i deras policyarbete, säger Luke Allen, studiens huvudförfattare.

Näringslivets inflytande i ett land bedömdes i studien utifrån 25 faktorer, bland annat förekomsten av korruption, mutor, investeringar från utlandet, och utländska bidrag till politiska kampanjer. Lobbyism fanns inte med som en faktor då data kring området saknades.

Mer från Accent