Civilsamhället

Ideella organisationer omfattas inte av resegarantin

Nej, ideella organisationer behöver inte ställa en resegaranti när de organiserar ideella resor. Det fastställs nu i en dom i Kammarrätten.

Under hösten har Scouterna varit inblandade i en rättsprocess via Förvaltningsrätten. Målet handlar om att Scouterna, när organisationen anordnade resor i samband med den stora världsscoutjamboreen i Japan i somras, enligt Kammarkollegiet borde ha erbjudit de resande resegarantin.

– Lagen gör ingen skillnad på små eller stora föreningar, eller små eller stora företag, säger Stefan Berg på Kammarkollegiet till Sveriges Radio.

Resegaranti är något som kommersiella aktörer ska erbjuda sina kunder. För Scouterna, som är en ideell organisation, skulle detta kostat flera miljoner eftersom Japanresan är den största som organisationen anordnat. Allt har skett på ideell basis och därför överklagade organisationen frågan till Förvaltningsrätten.

I mitten av oktober slog Förvaltningsrätten fast att Scouterna inte omfattas av resegarantin, eftersom rörelsen är en ideell organisation och det inte finns någon kundrelation. Frågan överklagades till Kammarrätten, som nu slagit fast att Förvaltningsrättens beslut fortsätter att gälla. Alltså: ideella organisationer behöver inte erbjuda resegaranti, eftersom ideella organisationer inte är samma sak som ett företag.

– Utfallet i domen är inte bara något som ger Scouterna arbetsro i vår dagliga verksamhet framöver, utan är av intresse för alla ideella organisationer. Vi arbetar ofta med små marginaler, och kan nu fortsätta anordna äventyr och resor för våra medlemmar utan att denna ekonomiska fråga påverkar oss negativt, säger Katarina Hedberg, generalsekreterare för Scouterna, i ett pressmeddelande.

Mer från Accent