Cannabislegalisering

Holländskt försök med reglerad cannabisodling

Tio holländska kommuner kommer under fyra år ingå i ett försök där cannabisodling kommer att tillåtas och regleras.

Trots de liberala holländska lagarna kring cannabis så är det än så länge olagligt att odla drogen kommersiellt. Landet har 550 så kallade coffee shops, licenserade försäljningsställen där det är lagligt att köpa och röka cannabis. Men utan laglig produktion hamnar dessa i en tveksam ställning när de köper in sin cannabis från kriminella. Det betyder också att det är svårt för de som köper cannabis att helt säkert veta något om kvalitén och styrkan på det de köpa. Det rapporterar The Telegraph.

Försöket kommer att omfatta 79 försäljningsställen och kommer att inledas 2021. En målsättning är att bättre kunna reglera drogens styrka och att stävja kriminaliteten kopplad till cannabis.
”Att skydda konsumenternas hälsa och sårbara grupper är vår första prioritet, och experimentet kommer titta noga på prevention och tillhandahålla information.” skriver Hollands justitieminister Ferdinand Grapperhaus och hälsominister Bruno Bruin i ett uttalande till landets riksdagsledamöter.

Landets största städer ingår inte i försöket då det har varit svårt att få med alla försäljningsställen på tåget. Försöket innebär att de helt och hållet behöver överge sina illegala leverantörer för att istället köpa in reglerad cannabis. Myndigheterna kommer inte att se mellan fingrarna på inköpen som man gör idag.
– Om regeringen tvingar oss att betala mer än idag så kommer vi också behöva sätta högre priser och då kommer våra kunder bara att gå tillbaka till den svarta marknaden, säger Willem som driver en coffee shop i Tilburg till BBC.

Mer från Accent