Alkoholpolitik

”Höj alkoholskatten, USA!”

Alkoholberoendet ökar snabbt I USA. Höj skatten på alkohol uppmanar det finansiella informationsföretaget Bloomberg den amerikanska staten.

I skuggan av ett ökande opioidberoende håller en växande alkoholkris på att växa fram i USA. Det har Accent skrivit om tidigare.

Nu rekommenderar det finansiella informationsföretaget Bloomberg USA att höja alkoholskatten för att komma till rätta med problemet.

Enligt Bloomberg missbrukar var åttonde amerikan alkohol, vilket är en 50-procentig ökning sedan år 2000. Alkohol ansvarar för vart tionde dödsfall bland amerikaner i arbetsför ålder. Förutom det personliga lidandet kostar alkoholkonsumtionen det amerikanska samhället 250 miljarder dollar per år i förlorad produktivitet, hälso- och sjukvård och andra utgifter.

Bloomberg förvånas över motståndet mot de åtgärder man föreslår för att stoppa ökningen: restriktioner för försäljning och marknadsföring samt, allra effektivast, högre skatt på alkohol. De påpekar att skatten inte höjts sedan 1991, vilket med hänsyn taget till inflationen betyder att den minskat.

Det är synd, anser Bloomberg, eftersom priset är den enskilt mest effektiva åtgärden för att minska alkoholskadorna. Dessutom vore det rimligt med en skattehöjning, menar de, eftersom statens kostnader för alkoholens skadeverkningar uppgår till 100 miljarder dollar, medan skatterna endast inbringar 15 miljarder dollar.

Ett annat förslag som Bloomberg lägger fram är att införa minimipriser, som till skillnad från skattehöjningar inte kan kompenseras av detaljhandeln.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer