USA

Amerikaner dricker mer – och farligare

Amerikaner ökar såväl sin alkoholkonsumtion, som sin riskkonsumtion – och sitt alkoholberoende. Forskare varnar nu för en folkhälsokris.

Resultaten från en stor amerikansk studie visar att på drygt tio år har de amerikanska medborgarna ökat sin alkoholkonsumtion med 11,2 procent, sin riskkonsumtion med 29,9 procent, och sitt alkoholberoende med 49,4 procent. Ökningen har skett över hela landet och i så gott som alla grupper.

Störst var ökningen för kvinnor, äldre, etniska minoriteter och socioekonomiskt svaga grupper. Forskarna förutspår en hälsokris. De anser att resultaten förebådar en ökning av kroniska sjukdomar för vilka alkohol spelar en betydelsefull roll.

I undersökningen The National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions III, som genomfördes 2012–2013 har drygt 40 000 personer intervjuats om sin alkoholförbrukning de senaste tolv månaderna. Resultaten har sedan jämförts med resultaten från motsvarande studie 2001–2002. Studien är publicerad i JAMA Psychiatry.

I en kommentar till artikeln skriver Marc A. Schuckit att resultaten är särskilt bekymmersamma eftersom den största ökningen skett för det allvarligaste tillståndet, beroende. Med tanke på den opioid-epidemi som på senare tid uppmärksammats i USA påpekar han att problemet inte är avgränsat till alkohol utan att USA står inför ett bredare problem relaterat till droganvändning.

Mer från Accent