Vin

Högre krav på sociala hänsyn i vintillverkningen

I fortsättningen ska miljö och sociala frågor väga lika tungt som kvalitet när Systembolaget fattar beslut om vilka produkter de ska ha i sortimentet. Det har regeringen bestämt.

I statens avtal med Systembolaget har nu hållbarhetsfrågor skrivits in. Lika stor hänsyn ska tas till att produktionen är hållbar, både ur miljömässig och social synvinkel, som till kvalitetsaspekten när Systembolaget väljer produkter och ställer krav på tillverkare.

Att förhållandena på vinodlingar inte alltid är de bästa framgår av Accents reportage från Italien. För drygt ett år sedan riktade också SVT:s Uppdrag granskning kritik mot Systembolaget på grund av arbetsvillkoren för arbetare på Sydafrikanska vingårdar.

– Vi tycker att det är bra att regeringen gör det här förtydligandet i avtalet. Det är ett kvitto på att vår ägare förväntar sig att vi växlar upp vårt hållbarhetsarbete ytterligare. Det kommer nu in i våra inköpsvillkor. Först då blir det kraft bakom orden. Det här får inte bli en papperstiger, säger Lennart Agén, chef för press och samhällsrelationer, på Systembolaget.

Redan idag gör Systembolaget ett omfattande kontrollarbete med hjälp av den internationella kontrollorganisationen BSCI. Nu måste dock arbetet tas ett steg till.

– Vi ska omgående sätta oss ner och diskutera hur det justerade avtalet i praktiken ska påverka vårt inköps- och sortimentsarbete, så att vi tillsammans med våra leverantörer kan bli ännu mer framgångsrika i att bidra till de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030, säger han.

Om det kommer att påverka sortimentet vet han inte än.

– Det är för tidigt att säga. Förtydligandet av avtalet ger oss andra verktyg, men jobbet ska vi göra tillsammans med medarbetare, BSCI, leverantörer och producenter. Det ligger i allas intresse att öka hållbarheten. Vi tror på det goda och Systembolaget kan inte förändra världen ensamma. Vi måste göra det tillsammans med andra, säger Lennart Agén.

Mer från Accent