Hasselaföretag anklagas för bluffakturor

DRUGNEWS. Hasselarörelsen skakas av uppgifter om att Hassela Göteborg AB sänt bluffakturor till Göteborgs stad, som nu fryst sina avtal med behandlingsföretaget. ”Vi har inlett en snabbutredning och ser allvarligt på kritiken som kan skada hela rörelsen”, säger förbundsordförande Cilla Dahl-Andersson, Hassela Solidaritet, till Drugnews.

Före detta anställda på vårdföretaget Hassela Göteborg AB, som är medlem i Hassela Solidaritet, har trätt fram i TV4 och berättat om ekonomiska oegentligheter. Bland annat påstås företaget ha fakturerat Göteborg stad för tjänster som inte utförts.

En tidigare anställd berättar att det debiterats för kvälls- och helgjour fast tjänsterna inte fanns. Alla stadsdelar i Göteborg köper tjänster av Hassela för cirka sex miljoner kronor per år – mest för boendestöd och stödsamtal för flyktingar, missbrukare och andra socialt utsatta.

En elev berättar att hon utlovats stöd dygnet runt, men hennes kontaktperson svarade aldrig utanför kontorstid. Men tjänsten debiterades i alla fall.
Efter uppgifterna om överdebitering har nu Göteborgs stad nu frusit avtalet med Hassela Göteborg AB.

– Om det är sant som de tidigare anställda säger, vilket man får förmoda, så har både vi och de placerade blivit lurade, säger Göran Brunberg, upphandlingschef för kommunen, till TV4.

Den tidigare chefen på vårdföretaget som skötte fakturering av boendestöd har slutat och en internutredning startats, enligt VD Kent Andersson, grundare av Hassela Göteborg AB.

Men frågan är om det räcker. Enligt förbundsstyrelseordförande i Hassela Solidaritet har förutom misstankar om bluffakturor även missnöje mot dålig personalpolitik framförts.

Hassela Göteborg AB har även ramavtal med Borås, Härryda, Lerum, Möldal och Partilles kommuner.

– Vi ska ha ett möte med Kenta och personalen på fredag i Göteborg, så får vi se hur vi går vidare. Kritiken är mycket allvarlig. Han säger att det mesta inte stämmer, men vi har talat med anställda och det verkar vara brister i ledarskapet. Bekräftas uppgifterna om ekonomiska oegentligheter kan vi inte sträcka ut någon hand, säger Cilla Dahl-Andersson till Drugnews.

Vad kan ni då vidta för åtgärder?

– Vi är en medlemsorganisation utan juridisk eller ekonomisk makt över de behandlande enheterna. Vi kan bara utesluta företaget om uppgifterna skulle visa sig stämma.

Hur påverkas Hasselarörelsen av uppgifterna?

– Vår trovärdighet riskerar skadas. Hasselarörelsen har hjälpt personer i utsatta situationer i mer än 40 år. Det är oerhört viktigt att vår värdegrund genomsyrar all verksamhet och att människor kan lita på alla delar av Hasselarörelsen, säger Cilla Dahl-Andersson.

Hasselas behandlingspedagogik har både ifrågasatts och hyllats genom åren. Personalen bor tillsammans med unga på glid som ”medlevare” i gemenskap, men ska även sätta gränser och ändra attityder. Liksom andra behandlingscentra har man drabbats ekonomiskt när kommuner senare år väntar allt längre med dyra placeringar.

Drugnews/Sven Liljesson

Mer från Accent