Hands on för barn till missbrukare

Jerry Moe från Betty Ford Center i USA pratade om Five Star Kids som är en metod för att jobba med barn till missbrukare. "Det första vi gör är att separera beroendet från personen så att barnen kan prata om beroendet utan att känna lika mycket skuld gentemot mamma eller pappa", säger han och visar en teckning som ett av barnen ritat.

”Barn till missbrukare skadas först och blir hjälpta sist”, det sade Jerry Moe från Betty Ford Center i USA vid konferensen Hands on i Folkets hus i Stockholm. Hands on handlade om de glömda barnen – missbrukarnas barn.

– Glöm det där från cowboyfilmerna med hands off. Det är hands on som gäller, inledde skådespelaren Benny Haag som var moderator på konferensen innan han presenterade dagens första talare; äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (KD).

Ministern pratade om behovet att kartlägga vilket arbete som görs i kommunerna för att stödja barn med missbrukande föräldrar. Och lovade fortsatta satsningar under nästa mandatperiod om den borgerliga regeringen sitter kvar vid makten.

– Det här är ett arbete som kräver långsiktighet. Vi ska satsa på metodutveckling, skapa bra stödverksamheter och forskning. Vi måste börja mäta det drogförebyggande arbetet och ta reda på vad som fungerar. Sedan krävs det statliga resurser och det kommer vi fortsätta att satsa, säger hon till Accent.

Under de senaste fyra åren har regeringen avsatt 50 miljoner per år till stödverksamhet för barn till missbrukare. Pengar som kommunerna kunnat söka från länsstyrelserna. Men en stor del av pengarna har inte använts. 2009, som var det bästa året, betalades 60 procent ut.

Konferensens huvudtalare var Jerry Moe, chef för Childrens Program vid Betty Ford Center i USA. Han presenterade sin metod Five Star Kids som han jobbat efter i 19 år.

Författaren Katerina Janouch berättade om sina erfarenheter som alkoholisthustru.

Konferensen anordnades bland annat av MADD Sweden, Motorförarnas helnykterhetsförbund och IOGT-NTO.

Joanna Wågström

Mer från Accent