narkotika

Hallå där Sven-Olov Carlsson!

...som nyligen fått uppdraget att ansvara för nykterhetsrörelsens uppryckning i narkotikafrågan.

Vad är det du ska göra?

– Jag har fått i uppdrag att försöka öka aktiviteten kring den narkotikapolitiska debatten. Jag har fått uppdraget av NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet), men jag ska rapportera till SLAN (Sveriges Landsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor).

SLAN har ju 27 medlemsorganisationer. Hur tror du det kommer att gå att få dem att enas?

– Det återstår att se, men mitt uppdrag är att föra fram den restriktiva synen. Vi vill ha en restriktiv, socialt ansvarsfull narkotikapolitik. Det har diskuterats fram i SLAN:s styrelse. De flesta svenskar vill inte ha mer utan mindre narkotika. Problemet är att den majoriteten inte kommer till tals. Istället finns en högljudd minoritet som för fram krav på liberalisering.

Vad ska du göra åt det?

– Vi ska göra oss till tolk för den restriktiva synen. Vi ska kanalisera och artikulera och visa på att den restriktiva politiken har ett väldigt starkt stöd.

Restriktiv blandas ofta ihop med repressiv. Är du orolig att uppfattas som repressiv?

– En repressiv politik går bara ut på att bestraffa de som använder narkotika. Det vill vi inte ha. En restriktiv och socialt ansvarsfull politik är en humanistisk grundposition. Det är det debatten ska föras från, att så få som möjligt börjar använda narkotika och att de som börjat förmås sluta. Det är viktigt för barn och unga.

Även om ni är överens om de stora dragen i narkotikapolitiken, kommer ni också kunna enas kring frågor som läkemedelsassisterad behandling eller sprutbyte?

– Det är möjligt att det kan finnas nyansskillnader hur organisationerna ser på saker, men grundhållningen är förankrad.

Var kommer du att ha din arbetsplats?

– Min bas har jag hemma, men sedan kommer jag att ha möten där det passar. SLAN har ett rum på Klara södra där jag redan har varit. Jag har också suttit på RNS (Riksförbundet narkotikafritt samhälle) kontor och det kommer säkert att bli en del möten på Essingen och säkert på ett eller annat kafé.

Läs också: Nykterhetsrörelsen mobiliserar i narkotikafrågan.

Mer från Accent