Alkohol

Förslag på ökad kontroll av exportalkohol

Regeringen vill ha bättre koll på att alkohol som är avsedd för export verkligen exporteras och inte stannar som oskattad, oregistrerad alkohol i Sverige.

Varor ska enligt lagen beskattas i det land där de konsumeras. Alkohol som tillverkas i Sverige, eller är importerad hit, men är avsedd för att säljas i ett annat land beskattats därför inte under tiden den lagras i Sverige.

Alkoholen får också flyttas mellan olika lagringsplatser utan att någon skatt behöver betalas. Den som lagrar alkohol måste dock vara godkänd av Skattemyndigheten för att få uppskov med punktskatten.

Enligt Finansdepartementet har det framkommit att den här möjligheten utnyttjas för skattefusk. Därför vill regeringen nu lagstifta för att få bättre kontroll på var alkoholen befinner sig.

− Om en lagerhållare har ett stort lager alkohol som delas upp på många mindre och förflyttas till flera andra lagerhållare är det inte lätt för Skatteverket att hålla reda på att inte en del tappas bort på vägen. Det är det man vill komma med förslaget, säger Ann-Christine Ålander, kansliråd vid Enheten för mervärdesskatt och punktskatter på Finansdepartementet, till Accent.

Förslaget som lämnas till Lagrådet idag innebär att den alkohol som omfattas av punktskatteuppskov ska ingå i det datoriserade systemet EMCS, ett slags elektronisk följesedel, som idag används för varor som flyttas mellan olika EU-länder.

− Den som skickar iväg alkoholen rapproterar till Skatteverket vad, hur mycket och till vem alkoholen ska. När den kommer fram kvitteras den av mottagaren. Skulle transporten bli stoppad någonstans på vägen går det lätt att avgöra om det är en godkänd förflyttning, säger Ann-Christine Ålander.

Dessutom föreslås att Skatteverket får möjlighet att göra ”punktskattebesök” hos aktörer som har uppskov med punktskatt.

I samma förslag ingår också att alkohol och tobak som beslagtagits av tullen och inte lämnats illbaka inte heller ska beskattas.

Både IOGT-NTO och UNF är positiva till förslaget. ’I sitt remissvar skriver de att ”Tullen och Skatteverket har en mycket viktig roll för både folkhälsa och statsfinanser genom sin kontroll av att alkoholskatten betalas i Sverige när den ska. Båda myndigheterna gör ett mycket bra arbete för detta. Stärkta möjligheter för myndigheterna att effektivt säkerställa att alkoholskatt betalas i Sverige är därför viktigt.”

Även övriga remissinstanser är positiva till förslaget.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Mer från Accent