CBD-olja

Försäljningsförbud för CBD-bolag kvarstår

Förvaltningsrätten i Uppsala instämmer i Läkemedelsverkets bedömning att försäljningsförbud på CBD-produkter ska gälla för fem företag.

Det handlar om hampaprodukter utan det rusgivande ämnet THC. CBD, cannabidiol, är en av många cannabinoider som förekommer i hampaväxten och påstås av somliga ha välgörande effekter. Läkemedelsverket har förbjudit de fem företagen från att sälja både namngivna CBD-produkter och CBD-produkter överlag. Om företagen överträder detta kommer de att dömas till viten.

Läkemedelsverket anser att CBD har en medicinsk funktion och att produkterna därför måste godkännas som läkemedel innan de får säljas. Dessutom anser man att produkterna har sålts med påståenden om deras medicinska funktioner som det inte finns stöd för i forskning.

Företagen som drabbats av försäljningsförbuden menar däremot att CBD-produkterna ska betraktas som kosttillskot och säger att halten av CBD i produkterna är så liten att det inte går att anse dem vara mediciner. Företagen överklagade därför Läkemedelsverkets beslut till förvaltningsdomstolen som alltså nu har fastställt Läkemedelsverkets försäljningsförbud.

– Förvaltningsrättens bedömning är att Läkemedelsverket inte har bevisat att de produkter försäljningsförbudet gäller har någon medicinsk effekt. Däremot har klagandena i samtliga mål tillhandahållit sina produkter med påståenden om att de har medicinska egenskaper, vilket innebär att försäljningen kräver tillstånd, säger lagmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson i ett pressmeddelande.

Domen kan överklagas till Kammarrätten. Tidigare i somras beslutade högsta domstolen att CBD-oljor med små mängder THC ska betraktas som narkotika.

Mer från Accent