Ungdomar

Folkhälsomyndigheten varnar: ge inte unga alkohol i Halloween

De flesta tonårsföräldrar vet att de inte kan ha kontroll över tonåringens drickande genom att själva köpa ut alkohol år dem. Ändå finns det föräldrar som gör det.

Halloween är ett tillfälle där många unga dricker alkohol för första gången. Därför går nu Folkhälsomyndigheten ut med en varning till alla tonårsföräldrar.

– Att förse sin tonåring med alkohol i tron att det går att försäkra sig om vad hon eller han dricker ger en falsk trygghet. Forskningen visar att den som får alkohol av sina föräldrar dricker mer än andra även utanför hemmet, säger Pi Högberg, sakkunnig på Folkhälsomyndigheten.

Det är dock allt färre föräldrar som köper ut alkohol till sina barn. Närmare nio av tio föräldrar vet att det inte går att vara säker på vad barnen dricker för att man skickar med dem en flaska hemifrån.

Fortfarande tror dock drygt var tionde förälder att så är fallet.

TÄNK OM är en informationsinsats för att ge tonårsföräldrar kunskaper och stöd om ungdomar och alkohol. Bakom TÄNK OM står Folkhälsomyndigheten, Systembolaget, Länsstyrelserna och Polisen.

Mer från Accent