Alkovåld

Fler serveringstillstånd ger mer våld

En ny studie visar att varje nytt serveringsställe ger en liten ökning av våldet. Ju tätare mellan ställena desto mer våld.

Forskare från Kalifornien har gjort en långtidsstudie från 1995 – 2008 för att se hur våldet I ett område påverkades av antalet serveringsställen. De fann att antalet personer som måste söka vård för misshandel ökade när antalet serveringsställen blev fler.

Ett ytterligare serveringsställe ökade våldet med 0,23 procent. Om antalet serveringsställen istället ökade med 10 procent så ökade våldet med 7,5 procent i området och med 6,2 procent i intilliggande områden. Vilket visar att det också spelar roll hur tätt det är mellan serveringsställena.

I områden där invånarna hade låga inkomster ökade våldet mer än I höginkomstområden. Forskarna anser att deras resultat kan användas för att förutsäga förekomsten av alkoholrelaterade problem I ett område genom att ta reda på hur tät förekomsten av serveringsställen är.

Studien är publicerad i Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Mer från Accent