WFAD

Fjärde World Forum Against Drugs öppnat – Accent på plats

Drottning Silvia och Maria Larsson var några av talarna vid invigningen av World Forum Against Drugs och ECAD:s borgmästarkonferens som hålls samtidigt i Stockholm måndag och tisdag.

Det fjärde World Forum Against Drugs inleddes idag på Munchenbryggeriet i Stockholm.

Drottning Silvia var första talare och uttryckte sin oro för legaliseringsrörelsens framryckning över världen. Hon anser att alla barn bör ha rätt att leva utan påverkan av droger, som leder till så mycket elände; till exempel korruption och misär. Särskilt betonade hon flickors utsatthet.

Folkhälsominister Maria Larsson tog vid och även hon nämnde barnen och att barnkonventionen är den enda av FN:s konventioner som nämner skydd mot droger och deras effekter. Hon nämnde också hur viktigt det är att lyfta kunskapen om cannabis skadeverkningar i tider då legaliseringsrörelsen vinner terräng och unga uppfattar att cannabis är ofarligt.

Hon lyfte också samarbetet mellan Maria Ungdom och polisen i Stockholm, där unga som blir tagna av polisen i drogsammanhang direkt tas till Maria ungdom där både förhör och introduktion till behandling sker samtidigt.

De första talarna avlöstes av Sten Nordin som är finansborgarråd i Stockholm, som påpekade att drogproblem inte känner några geografiska eller sociala gränser, utan drabbar alla. Han sa också att barn som berövas sin rätt att växa upp utan droger inte ska behöva leva med att deras regeringar givit upp för dem som erbjuder de enkla lösningarna som legalisering.

– Det skrämmer mig att det finns regeringar som faller för frestelsen att beskatta droger och därmed profitera på andras olycka.

Även Sven-Olov Carlsson och Kian Reme hälsade välkomna i egenskap av ordförande i WFAD respektive ECAD, de båda arrangerande organisationerna.

Mer från Accent