narkotika

Färre ska dö av narkotika

Alltför många dör av narkotika i Sverige. Nu har regeringen uppdragit åt Socialstyrelsen att ta fram en åtgärdsplan för att färre ska dö.

Sverige har problem med narkotikadödsfall. Trots att andelen narkotikaanvändare är lägre i Sverige än i många andra länder så är det relativt många som dör. Och de blir fler och fler. Mellan 2013 och 2014 ökade dödsfallen med 30 procent.

Enligt Socialstyrelsen finns det anledning att tvivla på att ökningen är så stor. De tror att ökningen, åtminstone till en del, kan förklaras av ändrade metoder. I en artikel i Accent i våras ifrågasätts den förklaringen och andra hävdar att ökningen faktiskt är så stor.

Oavsett vem som har rätt är alla överens om att för många dör. Nu vill regeringen hitta sätt att minska dödsfallen och har givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell åtgärdsplan med förslag på åtgärder för både legal och illegal användning av narkotikaklassade preparat.

Enligt en artikel i Dagens Nyheter ingår också i uppdraget att klargöra vilket ansvar olika aktörer har. Bland de som ska involveras i arbetet finns Läkemedelsverket, Polismyndigheten, Kriminalvården, Tullverket och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

– Det handlar om människoliv. 2014 avled 765 personer till följd av narkotikaanvändning, det är 765 för många. Samtidigt vet vi att det här är ett komplext område som omfattar många olika typer av dödsfall och olika preparat. Socialstyrelsen ska därför samråda med många olika myndigheter och det civila samhället, säger folkhälsominister Gabriel Wikström till DN:

– Det behövs ett systematiskt arbete som utformas utifrån den kunskap som finns hos de många aktörer som på olika sätt kommer i kontakt med personer som befinner sig i riskzonen.

Senast den 30 april nästa år ska åtgärdsplanen redovisas.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer