Representation

Fackförbundens alkoholpolicys

Tidningen Arbetet har gjort en enkät till fackliga centralorganisationer för att ta reda på vilken alkoholpolicy de har och hur de representerar. Mest restriktivt med alkohol är Vision, medan Sveriges Kommuner och Landsting är mest frikostiga.

Med anledning av den senaste tidens rapporter om fackförbundet Kommunals vidlyftiga alkoholrepresentation har Arbetet gjort en enkät bland de fackliga centralorganisationerna, samtliga LO-förbund, de större SACO- och TCO-förbunden samt arbetsgivarorganisationerna.

Frågorna har gällt deras alkoholpolicy och hur den externa och interna representationen har sett ut.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, var enligt enkäten mest frikostiga med alkohol av alla förbunden medan Vision framstår som nyktrast.

Enligt Visions policy ska inga av medlemmarnas pengar gå till alkohol. Vilket nästan hålls, 2 000 kronor slutade alkoholnotan på 2014.

SKL:s policy säger att högst ett glas vin till förrätten, ett glas med påfyllning till varmrätten samt eventuellt en välkomstdrink får serveras. Det blir sammanlagt upp till fyra glas vin.

Mer från Accent