Få barn till missbrukande föräldrar nås av stöd

Bara 1,7 procent av de barn som växer upp med missbruk i familjen nås av kommunernas stödgruppsverksamhet.  Det visar en rapport som presenterades av Junis i Almedalen i dag.

För åttonde året i rad har IOGT-NTO:s Juniorförbund, Junis, granskat vad kommunerna gör för barn till föräldrar med missbruksproblem. Årets rapport visar att antalet barn som deltagit i någon stödgrupp under det senaste året har ökat från 1959 barn till 2227 barn. Trots ökningen är det bara en bråkdel av alla barn med föräldrar som missbrukar som får hjälp.

I årets undersökning svarar 83 procent av kommunerna att de har särskilda stödgrupper för barn till missbrukare. När undersökningarna inleddes 2005 var motsvarande siffra 57 procent.

– Det är glädjande att antalet barn som nås av kommunernas insatser ökar, men det är fortfarande många som inte får någon hjälp, säger Christer Wik, vice ordförande i Junis.Vi vill inte bara hänga ut kommuner som inte sköter sig, det är också viktigt att visa upp goda exempel. Kommunens verksamhet i Falkenberg är ett sådant exempel, där görs jättebra saker.

Regeringen beslutade nyligen att avsätta medel till ett utökat arbete för barn i familjer med missbruk eller annan psykisk ohälsa. Under 2011 avsätts 47 miljoner kronor till arbetet, fördelat på bland andra Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. Arbetet ska bland annat leda till fler barn ska få stöd.

– Vi välkomnar regeringens satsning och hoppas att alla barn som har behov får det stöd de har rätt till, säger Christer Wik.

Ett av de stora problemen är att även om grupperna finns så har kommunerna svårt att hitta de barn som behöver hjälp. I socialtjänstlagen finns bestämmelser som säger att den som misstänker att ett barn lever i en familj med missbruk måste anmäla detta till kommunens socialnämnd. Trots att lagen har funnits ganska länge fungerar den inte fullt ut.

– Det har fortfarande inte trängt igenom, säger Ing-Marie Wieselgren, handläggare på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting. Vi har kanske nöjt oss med att personalen vet att de har den här skyldigheten, men alla förstår inte i praktiken när de måste rapportera.

Ing-Marie Wieselgren skulle gärna se att man talade om något annat än ”anmälningar” och rekommenderar att man i personalgruppen tar hjälp av varandra.

– Jag brukar prata om ”orosgrupper”. I en förskola kan man i personalgruppen prata om de här frågorna och ventilera den oro man eventuellt har. Då kan man hjälpas åt och lägga pusslet tillsammans. Och jag önskar att det hette något annat än att man gör en anmälan, i grunden handlar det ju om att man vill hjälpa familjen.

Mer kunskap och information från Socialtjänsten skulle också kunna underlätta för personalen att ta tag i eventuella misstankar man har.

– Personalen måste ha en vetskap om vad familjen faktiskt kan få för hjälp, då kan det här också vändas till något positivt.

Pierre Andersson

Se också:
Vildhjärta stöttar barnen
Därför lyckas man i Falkenberg

Fakta / 83 procent har stödgrupper

Åtta år i rad har IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis, skickat en enkät till alla kommuner, med frågor om man kan erbjuda stödgrupper för barn som växer upp med missbruk/beroende i familjen.

  • I år har 232 av landets 290 kommuner svarat på enkäten. 83 procent av dessa uppgav att de kunde erbjuda stödgrupper (gäller för verksamheten 2010).
  • Drygt 2 200 barn deltog i stödgrupper under 2010 i de kommuner som svarat på Junis enkät. Utslaget på hela landet betyder detta att endast 1,7 procent av alla barn till alkohol-/drogberoende föräldrar nås av stödgrupper i de kommuner där sådana grupper erbjuds (0,9 procent av barn till föräldrar med riskbruk).
  • I en stödgrupp får barnen träffa andra barn med liknande erfarenheter. Forskning visar att just detta hjälper barnen att inse att de inte är ensamma. Verksamheten är pedagogisk – inte terapeutisk – och ger genom lek och övningar barnen verktyg och kunskaper att klara av sin vardag. De som har deltagit i stödgrupper beskriver att deras självbild och självkänsla har vuxit.
  • De flesta stödgrupper drivs i kommunal regi, men även organisationer och kyrkor driver grupper, ofta i samverkan med kommunen.
  • IOGT-NTOs Juniorförbund har tagit fram en egen gruppledarutbildning, Junis Barnprogram. För ungdomar finns UNF Ungdomsprogram. Under 2011 sker denna utbildning på Wendelsbergs folkhögskola. Författare till materialet är Barbro Henriksson.

Faktatext: Helena Wannberg

Junis rapport finns att ladda ner på www.junis.org.

Mer från Accent