En ny drog per vecka upptäcks i EU

Under 2011 upptäcktes 49 nya psykoaktiva substanser. Det motsvarar nästan en i veckan. Dessutom har antalet internethandlare som säljer lagliga droger mer än fördubblats på ett år. Det framgår av en ny rapport från EMCDDA och Europol.

Rapporten presenterar resultat från det tidiga varningssystem som EU har inrättat för informationsutbyte, riskbedömning och kontroll av nya droger. Det är det största antalet som hittills upptäckts under ett år, åtta fler än 2010 och betydligt fler än 2009 då 24 nya droger upptäcktes.

Två grupper dominerar listan över nya droger, syntetisk cannabis (23 preparat) och syntetiskt katinon (8 preparat). Samtliga nya droger var syntetiska.

I rapporten redovisas också EMCDDAs kartläggning av den legala drogmarknaden. Från januari 2011 till januari 2012 hade antalet internethandlare som erbjöd åtminstone en psykoaktiv drog ökat från 314 till 690.

Eva Ekeroth

Fotnot: Katinon är en av de aktiva substanserna i kat. Avseende effekt och skador är den snarlik amfetamin.

Mer från Accent