Sydafrika

Demonstration för bättre villkor för vinarbetare

I morgon, lördag, genomförs demonstrationer i Kapstaden, Örebro, Norrköping och Stockholm för att uppmärksamma sydafrikanska vinarbetares arbetsvillkor.

Sydafrikanska vinarbetare kommer att lämna över ett kravbrev till den svenske konsuln vid konsulatet i Kapstaden.

– Vi tror att det kommer att väcka viss uppmärksamhet att lantarbetare demonstrerar mot Sverige och svenska intressen i Sydafrika, säger Emil Boss, före detta representant för det Syndikalistiska fackförbundet SAC, numera poet och författare.

Kraven som vinarbetarna ställer är att arbetarna ska ha tillgång till rent vatten, få bo i hus som det inte regnar in i och en lön som räcker till mat.

I Stockholm, Norrköping och Örebro anordnas demonstrationer till stöd för sydafrikanerna.

– Vi vill att Systembolaget tar sitt etiska ansvar och ser till att deras egen uppförandekod följs. Villkoren för de sydafrikanska vinarbetarna är fortfarande usla, men incitamentet för producenterna att bättra sig är obefintligt. Det är riskfritt att bryta mot reglerna. Inte en enda produkt har stoppats, säger Emil Boss.

Han tycker att de billigaste boxvinerna borde bort från marknaden.

– Handeln med det superbilliga sydafrikanska vinet är inte hållbar, säger han.

Systembolaget tror inte att det är rätt väg att sluta köpa in viner.

– Vårt mål är att förbättra arbets- och levnadsvillkoren. Därför tror vi inte att sluta köpa är rätt väg att gå, så länge vi ser en vilja till förbättring och en positiv utveckling. De flesta producenter får åtgärdskrav efter en revision. Vilken typ av förbättring som är mest önskvärd varierar beroende på vilka brister som identifierats. Om en producent inte vidtar åtgärder har vi alltid rätt att häva ett avtal, svarar Systembolaget i ett mejl till Accent.

Vad kan Systembolaget göra för arbetsförhållandena i Sydafrika?

– Genom vår köpkraft och inköpsvillkor kan vi påverka arbetsförhållanden för arbetstagarna i vår leverantörskedja i Sydafrika. Det finns många socioekonomiska faktorer som påverkar arbetsförhållanden men som är utanför vår direkta kontroll. Det kan handla om tillgången till utbildning, arbetslöshet etc. Därför behöver vi ha samverkan med flera andra aktörer för att tillsammans skapa förändring. Det kan till exempel vara fackförbund, branschföreningar, NGOs och politiker.

Vilket är ert ansvar och vilket ansvar har leverantörerna?

– Systembolaget använder sig av uppförandekoden framtagen av amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI) som bl a betyder att vi förbinder oss till att säkra att koden efterlevs. Eftersom leverantörskedjan är stor måste vi arbeta tillsammans med våra svenska dryckesleverantörer för att nå hela vägen ut i kedjan. Enligt våra inköpsvillkor ska dryckesleverantörerna säkerställa att deras underleverantörer också följer vår uppförandekod. Systembolaget gör sedan oberoende granskningar, det vill säga revisioner, på plats hos producenterna eller på de farmer där råvarorna till drycken odlas.

Finns det något exempel där ert agerande förbättrat situationen för arbetarna?

– Konkreta förbättringar kan vara otillräckliga boenden och avloppssystem som ersatts av nya, implementering av program riktat mot alkoholmissbruk, skapa systematik för dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare, ofta genom facklig dialog, samt förbättrad kemikaliehantering.

Emil Boss är ändå inte nöjd med utvecklingen.

Du säger att ingenting blivit bättre, är det då någon idé att ordna en demonstration?

– Jag är i grunden väldigt optimistisk. Jag tror att vinbranschen kommer att förändras rejält inom kort. Och det är arbetarna som kommer att se till att det blir en förändring, men facken måste få stöd, säger Emil Boss.

Mer från Accent