Trafik

Britter vill ha noll promille för unga i trafiken

Hälften av Storbritanniens motorförare vill ha nollgräns för alkohol hos unga förare. Det visar en undersökning gjord bland 2 000 förare.

Unga bilförare utgör en risk i trafiken. Därför anser många britter att det bör införas restriktioner för de unga.

Hälften av de tillfrågade anser att unga inte bör få ha någon alkohol i blodet alls om de ska köra bil. Dessutom anser 40 procent att försäkringspremien borde styras av beteendet och 34 procent att polisen omedelbart skulle kunna ta körkortet från unga som de anser kör oansvarigt.

Andra förslag som många ansåg borde genomföras var att förbjuda unga från att ha passagerare med sig innan de haft körkort en viss tid, vilket 28 procent tyckte.

Lika många ansåg att unga förare skulle förbjudas att köra vid vissa högrisktider, som sent på kvällen.

Mer från Accent