Förebyggande

Besvikelse över ny ANDTS-strategi

Budgeten för det förebyggande ANDTS-arbetet ligger kvar på 96 miljoner kronor, en halvering sedan 2018.

ANDTS står för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. Med den nya strategin vill regeringen sätta ANDTS-frågorna högt på agendan, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande från Socialdepartementet.

– Arbetet med att minska skadeverkningarna av alkohol och spel om pengar, motverka narkotika och doping samt att minska tobaksbruket är centrala delar av regeringens folkhälsopolitik, säger hon.

Den nya strategin ska verka på ett bredare plan för att utöver tidigare etablerade områden även omfatta spelberoende, narkotikaklassade läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter. Målet är att minska samhällsskadorna som orsakas av droger och spel om pengar. Till detta mål fogas även sju delmål som bland annat handlar om att skydda barn och unga, begränsa tillgången till droger, se till att det finns vård, behandling och tidiga insatser för den som missbrukar, samt ett fungerande förebyggande arbete och internationellt samarbete kring drogrelaterade frågor.

Den nya strategin ska framförallt öka fokuset på narkotikaprevention med hjälp av brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser, enligt regeringen. Strategins långsiktiga mål är ett fortsatt narkotikafritt samhälle, och till det fogas ett mål att ingen ska dö av läkemedels- eller narkotikaöverdoser.

För att genomföra ANDTS-strategin avsätter regeringen 96 miljoner kronor för 2022 till 2024. Strategin ska gälla för åren 2022 till 2025.

Skrivelsen överlämnas nu till riksdagen. Förra gången regeringen lade fram en ANDTS-strategi, i juni 2021, röstades den ner efter att ha blivit sågad av socialutskottet. Den tidigare strategin fick kritik bland annat för att den var otydlig, med många formuleringar om att saker och ting skulle ”övervägas”.

– Det är beklagligt att pengarna ligger kvar på den här låga nivån. ANDTS-frågorna kommer ju in på så många viktiga områden, och många har drabbats hårt under pandemin när det gäller alkohol och spel, så insatser behövs, säger IOGT-NTO:s drogpolitiska chef Magnus Johnson.

Peter Moilanen. Foto: Nathalie C. Andersson

Peter Moilanen, chef för Narkotikapolitiskt center, NPC, har precis fått strategin i sin hand när Accent når honom.

– Jag konstaterar till min besvikelse att tillkännagivandet om nationellt förebyggande kompetenscenter inte finns med i strategin och att budgeten ligger kvar på ca 96 miljoner kronor, det vill säga en halvering sedan 2018, säger han.

Mer från Accent