Straff

Alkobojan övervakar nykterhet

Alkoboja som övervakar brottslingars alkoholintag som alternativ till fängelse används sedan några år tillbaka i USA. I London testas nu en liknande variant.

Alkobojan analyserar svett och upptäcker om bäraren druckit en aldrig så liten mängd alkohol. Två gånger om dagen avläses alkobojan som finns både som nyckelbricka eller armband. Det skriver The Guardian.

I USA används alkobojan sedan några år tillbaka med gott resultat. I Waye County i Michigan lät 84 procent, av de 975 första som försågs med alkobojan, bli att dricka alkohol helt, enligt the Guaridan. Bara två procent drack tre eller fler gånger. Andra program har inte visat fullt lika höga siffror, inte ens om de kompletterats med erbjudande om behandling.

I London kommer de som deltar i försöket att erbjudas vård för sina alkoholproblem.

Av dem som döms för våldsbrott i England och Wales är 44 procent påverkade av alkohol när brottet begås. Kan några av dem slippa fängelse är mycket vunnet.

Enligt The Guardian är alkoholberoende ett progressivt tillstånd. Ju längre tiden går desto allvarligare blir problemen.

En påtvingad period av helnykterhet kan hjälpa personen att inse hur mycket alkoholen ställer till med och blir en möjlighet att räta upp livet igen. Att hålla sig nykter frivilligt kan vara svårt med det tryck på att dricka vi har i samhället, skriver The Guardian.

Mer från Accent