Politik

Anders Ringnér

Hur länge har du varit medlem?

– Sedan 1988. En klasskompis värvade mig när jag var 13 år och jag gick med i en helt nybildad UNF-förening i Jämtland. Min främsta drivkraft har alltid varit att få sitta på möten och vara med i styrelsen. Jag gillar det administrativa. Sedan dess har jag i stort sett alltid haft ett ideellt engagemang.

Varför är det viktigt för dig att vara ideellt engagerad?

– Det blir som en del av ens vardag och identitet och har gett mig oerhört mycket. Man kan nog säga att nykterhetsrörelsen har ”fostrat” mig och lärt mig att styra och ställa. Jag har fått chansen att ta stort ansvar och kan bland annat göra en budget och läsa bokslut, vilket jag har haft stor nytta av i mitt jobb som sjuksköterska och forskare. I jobbet har jag lett forskningsprojekt och där har jag haft konkret nytta av mina kunskaper från nykterhetsrörelsen. Mitt främsta motiv till engagemang i dag är att jag vill visa solidaritet med människor som lever med missbruk på ett eller annat sätt. Jag känner särskilt mycket för barn till missbrukare, trots att jag inte har någon personlig erfarenhet av det. Jag tror att jag genom mitt engagemang kan göra skillnad. Jag tycker att det är varje människas plikt att bidra till att minska eländet i världen.

Vad gör du just nu?

– Just nu sitter jag med i styrelsen i Umeås nykterhetsvänners byggnadsförening. Vi sköter om det gamla Ordenshuset i Umeå. Det blir mycket administration, men det gillar jag. Administration har varit min talang genom åren med IOGT-NTO, inte opinion. Men även vi administratörer behövs! Och så är jag väldigt engagerad i Pumpen. Dessutom ska jag åka på kongressen i sommar. Det ska bli kul.

Berätta om ditt jobb!

– Jag arbetar som sjuksköterska sedan 2001 och har mest arbetat inom barnsjukvården. För tio år sedan började jag forska om information till föräldrar till barn med cancer. Jag undervisar också sjuksköterskestudenter samt jobbar kliniskt på avdelning några timmar i veckan. Det är ett oerhört stimulerande och spännande arbete.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer