Irland

Alkoholsponsring av idrott kan komma att förbjudas på Irland

Alkoholsponsring av idrott kan komma att förbjudas på Irland. Bakgrunden är att internationell forskning visar att sponsringen kan öka alkoholkonsumtionen – även bland barn.

Frågan om att förbjuda alkoholsponsring av idrott har tidigare bordlagts på Irland. Nu har frågan åter blivit aktuell sedan forskning visat att det kan öka alkoholkonsumtionen. Det skriver The Irish examiner.

Det är forskare från the Institute of Alcohol Studies i London som sammanställt nio studier från olika delar av världen. Alla studier visade ett samband mellan exponering för alkoholsponsring och självrapporterad alkoholkonsumtion.

Två av studierna fann ett samband med ökat drickande bland skolelever och fem fann samband mellan riskabelt drickande bland vuxna idrottare.

Studierna är genomförda i Wales, Tyskland, Nederländerna och Polen.

I forskningsrapporten konstateras att Norge och Frankrike redan har förbud mot alkoholsponsring.

En irländsk utredning från 2012 föreslog att alkoholsponsring skulle fasas ut och vara helt borta vid utgången av 2016. Både idrottsorganisationer och alkoholindustrin protesterade kraftigt och förslaget lades på is. Men nu kan det alltså vara aktuellt att plocka fram förslaget igen.

Studien är publicerad i tidskriften Alcohol and Alcoholism.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer