Reklam

Alkoholreklam i TV når unga

Alkoholreklamen i amerikansk TV överskrider i vart fjärde inslag alkoholindustrins egna regler för att skydda unga.

Forskare vid Center on Alcohol Marketing and Youth (CAMY) vid Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har funnit att vart fjärde reklaminslag i de 25 största TV-kanalerna bröt mot industrins egna regler. Det skriver Medicalxpress. Sämst var situationen i Houston där 31,5 procent av inslagen gick över gränsen.

– Ungdomsdrickande skadar såväl tonåringarna som deras familjer och samhället, säger Tom Frieden, chef för CDC. Att utsätta barn för alkoholreklam underminerar föräldrars och andra vuxnas försök att skydda barnen.

Alkohol är den drog som flest unga använder. Varje år dör omkring 4 700 unga till följd av alkohol.

Åtminstone 14 studier visar att unga som exponeras för alkoholreklam kommer att börja dricka tidigare alternativt dricka mer och därmed öka risken att de råkar ut för olyckor, våld, sexuellt överförbara sjukdomar eller blir oavsiktligt gravida.

Sedan 2003 finns en överenskommelse mellan alkoholproducenter att de inte ska göra reklam i TV-program där publiken till mer än 30 procent kan förväntas utgöras av personer under 21.

Forskarna har tittat på antal och placering av reklaminslag i de tio program som ses av flest unga i fyra kategorier, både i mark- och satellitsänd TV.

– Studien visar att alkoholindustrin skulle kunna bli bättre på att följa sina egna regler, potentialen för att förbättra folkhälsan är stor, säger CAMY:s chef David Jernigan.

Mer från Accent