Kongress

Agneta Karlsson: ”Bra att IOGT-NTO driver på politiken”

På torsdagsmorgonen fick IOGT-NTO:s kongress besök av Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet. Hon tackade kongressen för engagemanget i alkoholfrågan, men kom inte med särskilt många konkreta besked om politiken.

Agneta Karlsson är statssekreterare under folkhälsominister Gabriel Wikström och inledde med att hälsa att ministern beklagar att han inte kunde vara på plats. Hon berömde också IOGT-NTO:s arbete och engagemang i alkoholfrågan.

– Alkoholpolitiken utmanas av starka krafter och ni är verkligen en kraft som behövs i det här arbetet.

Några konkreta besked när det gäller regeringens framtida alkoholpolitik kunde Agneta Karlsson inte ge. En översyn av regeringens ANDT-strategi pågår och ska vara klar till hösten. Känt sedan tidigare är att regeringen slängt förslagen om gårdsförsäljning i papperskorgen.

– Vi förbereder också ett lagförslag kring det här med distanshandel av alkohol. Jag vet att många av er inte tycker att den utredning som presenterades förra året inte hade tillräckligt långtgående förslag och det är något jag kan känna sympati med. Men just nu pågår en process inom EU om de lagar som finns i Finland och vi måste avvakta resultatet av den innan vi kan gå vidare.

Agneta Karlsson tog också upp frågan om alkoholmarknadsföring.

– Det är ett väldigt komplext område som berör yttrandefrihet, näringsfrihet och folkhälsa och som dessutom har en EU-dimension. Och många av aktörerna verkar dessutom i andra länder.

Nyligen slog Marknadsdomstolen fast att direktreklam för alkohol inte strider mot alkohollagens krav på måttfullhet. Detta har fått ministern att reagera.

– Det här är något som vi nu ska analysera och se om vi måste bli tuffare i vår lagstiftning.

Agneta Karlsson tyckte det var en självklar prioritering att komma till IOGT-NTO:s kongress.

– IOGT-NTO är en jätteviktig aktör, egentligen den viktigaste, säger hon till Accent.

Vad ser du som IOGT-NTO:s viktigaste uppgift?

– IOGT-NTO behövs på flera områden, dels i det förebyggande arbetet, att sprida bra exempel till exempel lyfta alkoholfria alternativ och opinionsbilda i aktuella frågor, som marknadsföringen. Även om det är svårt så behövs det.

Vilken är den största utmaningen på alkoholområdet?

– Det är att respektera de alkoholfria zonerna: arbetsliv, graviditet, ungdomstiden och trafiken. Det är en utmaning när alkoholen tar sig in allt mer i vardagslivet, med afterwork och annat vardagsdrickande. Alkohol kan vi dricka vid festliga tillfällen, måttligt förstås, men den ska hållas borta från vardagen. Där har vi som politiker, chefer och ledare också ett ansvar.

Hur långt har arbetet med den nya strategin kommit?

– Vi har haft rundabordssamtal med viktiga aktörer. Nu håller tjänstemännen på att sammanställa resultaten av dem. Några stora förändringar räknar vi inte med, men den ska uppdateras och utvecklas. Mest handlar det om detaljfrågor som om målen är tillräckligt tydliga, om de är för många, hur vi ska jobba med uppföljning och sådana saker. Sedan ska vi ta fram konkreta politiska förslag, men de ingår ju inte i strategin utan handlar om hur vi ska uppnå målen i den.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer