Europa

2 500 dör av alkohol varje dag – så kan det förhindras

Varje år dör 1 miljon personer av alkohol i WHO:s Europa-region. Här är tre exempel på politik som kan förhindra det.

Europa är den del av världen där invånarna dricker mest alkohol. Det visar sig också i såväl skador som dödsfall. Varje år dör omkring en miljon av världsdelens invånare, eller cirka 2 500 personer per dag(!) Det är dödsfall som skulle kunna förhindras.

De åtgärder som WHO rekommenderar för att minska skadorna är tre ”best buys”, det vill säga åtgärder som forskningen visar ger bra resultat med liten insats:

  • Höj alkoholskatten.
  • Förbjud eller inför starka restriktioner för alkoholreklam.
  • Minska tillgängligheten.

Det är enkla och kostnadseffektiva åtgärder som alla länder borde kunna införa direkt, men en ny rapport från WHO Europa, “Making the WHO European Region SAFER. Developments in alcohol control policies, 2010–2019”, visar att få medlemsländer använder sig av dem. 

– Tillgängliga data från 51 länder visar istället att alkohol har blivit billigare, relativt sett, eftersom medlemsstaterna misslyckas med att justera alkoholskatten för inflationen, säger Carina Ferreira-Borges, programchef för alkohol och illegala droger på Världshälsoorganisationens, WHO, Europakontor i Köpenhamn, i ett uttalande på WHO:s hemsida.

”Alkohol har blivit billigare, relativt sett, eftersom medlemsstaterna misslyckas med att justera alkoholskatten för inflationen.”

Carina Ferreira-Borges

Undantag finns dock och i de länderna syns resultat. Det skriver WHO Europa på sin hemsida där de presenterar tre solskenshistorier:

Litauen. I början av 2000-talet hörde Litauen till de medlemsstater som hade högst alkoholkonsumtion per capita. 2010 hade Litauen flest antal förlorade år på grund av alkohol i hela EU. Men myndigheterna reagerade och vidtog åtgärder för att snabbt bryta trenden. 

Under 2008–2009 och 2014 förbjöds alkoholförsäljning på bensinstationer och i kiosker, och restriktioner för marknadsföring infördes. I nästa fas höjdes åldersgränsen, priserna höjdes, försäljningsställenas öppettider begränsades och alkoholreklam förbjöds.

Resultatet blev att antalet förlorade år minskade med 20 procent till 2016.

Skottland. Den skotska regeringen antog 41 punkter för en effektivare alkoholpolitik 2009. De innehöll allt från förbud mot mängdrabatt på alkoholhaltiga drycker till korta interventioner i primärvården.

Viktigast var dock införandet av minimipriser 2018. Det resulterade i de lägsta försäljningssiffrorna på 25 år och de alkoholrelaterade dödsfallen minskade med 10 procent.

Ryssland. I början av 2000-talet gjordes en översyn av lagstiftningen vilket reducerade antalet småskaliga producenter och minskade den illegala marknaden. Sedan 2006 registreras varje flaska från producenten och kontrolleras tills den registreras i kassan. På så vis underlättas kontrollen av om skatten har betalts.

Senare på 2000-talet höjdes alkoholskatten och minimipriser har införts, och senare höjts, på vissa drycker. Enligt landets hälsominister har det lett till 43 procents minskning av alkoholkonsumtionen i Ryssland de senaste 15 åren.

I hela regionen har konsumtionen sjunkit med 12,5 procent, från 11,2 liter per person 2010 till 9,8 liter 2016.

– Men de förbättringarna har främst skett i östra delen av Europa, där flera länder har infört de tre rekommenderade åtgärderna. Det är dags för hela regionen att lära sig läxan, vilket skulle gagna folkhälsan, ekonomin och välbefinnandet, sammanfattar Carina Ferreira-Borges.

Mer från Accent