Kriminalvård

Visionsrum på fängelser hotade

På många häkten och fängelser finns ett så kallat Visionsrum, där ideella organisationer kan möta de intagna för att hjälpa dem till en bättre frigivning. Nu är rummen under utredning. NBV hoppas att rummen får vara kvar.

Sedan 2006 finns så kallade visionsrum på många kriminalvårdsanstalter och häkten. De tillkom genom ett EU-projekt, Bättre frigivning, där Hela människan, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen, Sveriges Kristna Råd (SKR), Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS), Kriminellas revansch i samhället (KRIS) och Sveriges Muslimska Råd (SMR) ingick.

– Det är ett rum där civilsamhällets aktörer kan komma och möta interner. På vissa håll fungerar de bra och på andra mindre bra. Nu vill Kriminalvården utreda om de ska finnas kvar och i så fall på vilket sätt, säger Stefan Lahall, verksamhetsstrateg på Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV.

Han hoppas att rummen får vara kvar.

– Vi tycker att de ska ha kvar de fysiska rummen. Det finns tankar på att göra dem digitala, men det fysiska mötet är oftast det som är avgörande för att åstadkomma en förändring. Det är sällan någon har läst något livsavgörande på nätet, säger han.

I verksamheten har studiecirkelmaterialet Bättre framtid, framtaget av KRIS och NBV, använts. Materialet innehåller 12 träffar.

– På träffarna tar man upp ämnen som rör olika livsområden, till exempel hur man hanterar nära och kära, ekonomi, arbete och utbildning, fritid, bostad, etik, moral, missbruk, hälsa och kultur. Men i mötet kan vad som helst hända, man kanske läser något tillsammans, spelar teater eller vad som helst, säger han.

Orsaken till att de fysiska rummen är hotade är flera.

– Ibland har inte organisationerna klarat att leva upp till målsättningarna och informationen om dem har inte alltid nått ut. Det har också kommit in fler organisationer i rummen och varken vi eller Kriminalvården har full koll på alla. Det är en säkerhetsfråga. Säkerheten måste komma först, men på de platser där kriminalvårdens personal har känt att det här varit viktigt så har det fungerat, så de är viktiga, säger han.

I slutet av november hålls ett möte med alla inblandade. Då kan rummens öde komma att avgöras.

Vill du läsa mer om alkohol och andra droger? Prenumerera kostnadsfritt på Accents nyhetsbrev och få veckans nyheter direkt i din mejlbox:

»

Mer från Accent