Ölkontroll

Växjö samarbetar med UNF om ölköpskontroller

Den 14 maj gjorde sex UNF:are, varav två var under 18 år, kontrollköp av folköl hos 21 butiker i Växjö kommun. I nio butiker fick de köpa ut öl.

Kommunen ser allvarligt på detta och vill nu starta ett samarbete med UNF för att kunna utöva effektiva ölköpskontroller och utbilda butikspersonal. Syftet är att skapa en dialog med butikscheferna om vikten av legitimationskontroll för att minska risken att varor med 18-årsgräns lämnas ut till minderåriga.

– Vi tycker det är bra att kommunen nu tar tag i det här problemet, efter allt arbete vi har lagt ner på kontroller. Förhoppningen är det blir en förbättring och att butikscheferna får en ökad kunskap om hur man förhindrar att minderåriga köper ut, säger Emil Johansson, ordförande i UNF Exakt i Växjö.

Han berättar att UNF gjort en lista på metoder som minderåriga ofta använder sig av. Det kan handla om att hålla i en bilnyckel, vilket signalerar att man är 18 år. Eller att man snabbt visar upp ett mopedkörkort som liknar ett vanligt körkort. Listan har överlämnats till kommunen, som nu ska utbilda butikschefer, bland annat med hjälp av den här listan.

Emil Johansson tror att en viktig anledning till att kommunen har nappat på UNF:s ölköpskontroll i maj är att man från UNF:s sida har gjort ett större efterarbete än man brukar.

– Vi har jobbat på att sprida nyheten om kontrollerna till media. Därmed har kommunen fått upp ögonen för vårt arbete, säger Emil Johansson.

Han får medhåll av Oliver Rosengren, ordförande nämnden för arbete och välfärd.

– UNF uppmärksammade oss på brister i ålderskontrollen vid alkoholförsäljning i butiker. Regler är till för att följas. Bristande kontroll vid alkoholförsäljning är inte acceptabelt. UNF:s undersökning är väl genomförd och vi hoppas kunna förbättra vår kontroll med hjälp av deras verklighetsnära metoder. De har exempelvis god kännedom om hur ungdomar i dag beter sig för att komma runt legitimationskontroll, säger han.

UNF:arna som utför kontrollerna konfronterar butikspersonalen direkt med resultatet av kontrollen.

– I de fall de har låtit en minderårig köpa ut brukar de vara ångerfulla och villiga att ta tag i problemet, säger Emil Johansson.

Efter att ölköpskontrollen är genomförd gör UNF en sammanställning av resultatet – som i detta fall alltså har lett till vidare åtgärder från kommunen.

Enligt UNF:s förbundsordförande Malin Thorson är UNF duktig på att utföra ölköpskontroller: ett par hundra varje år.

– Det är ett mycket viktigt arbete för att uppmärksamma olaglig försäljning. Förut var det inte lagligt för kommuner att göra egna kontroller och då var UNF de enda som kunde kontrollera att lagen inte följs. Nu har kontrollköpslagen kommit men UNF:s kontroller är fortfarande viktiga för att driva på för en starkare lagstiftning som kan innebära sanktioner och för att vi kan göra kontroller med minderåriga, säger hon.

Hon berättar att det uppskattningsvis är en tredjedel till hälften av alla försäljare som misslyckas med ålderskontrollerna.

– Det finns ingen positiv trend. Det mesta tyder på att i princip inga butiker klarar av att konsekvent kolla legitimation och att det beror på slumpen och vem som råkar stå i kassan. Det är kanske inte så överraskande med tanke på att det inte finns några reella hot om sanktioner mot butikerna.

Mer från Accent