Värvning

Värvarsatsning gav 249 nya medlemmar

IOGT-NTO:s värvningskampanj på centralstationerna Göteborgs och Stockholm är nu avslutad. Resultatet blev 249 nya medlemmar.

Under två veckor – en i Göteborg och en i Stockholm – har värvarna har arbetat i intensiva tretimmarspass mellan klockan sju på morgonen och sju på kvällen.

– Vi har fått mycket positiva kommentarer och bra bemötande av förbipasserande, säger Robert Lindh, verksamhetskonsulent och ansvarig för medlemsvärvning på förbundsnivå.

Winnie Blom Jensen, verksamhetsutvecklare, är också glad och nöjd, trots att resultatet är en bit från målet på drygt 500 nya medlemmar.

− Även om vi inte riktigt nådde upp till målet så är det ändå ett positivt sätt att möta människor. En extra bonus har varit medlemmar som kommit fram och stolt berättat att de är medlemmar, säger hon.

En oväntad grupp som dykt upp är representanter från andra organisationer.

− De har hört talas om att vi växer och vill veta hur vi gör, säger Winnie Blom Jensen.

Samtidigt som Stockholmssatsningen gjorde Uppsala en egen kampanj i andra änden av tågförbindelsen.

− Många kom fram och berättade att de sett IOGT-NTO även i Uppsala. Vi borde satsa mer på att få med kringliggande orter, säger Winnie Blom Jensen.

Under förra årets värvarvecka på Stockholms centralstation värvades 239 medlemmar. Målet var att i år värva fler – nio personer per pass varje dag – vilket ger ett mål på 252 nya medlemmar per vecka. Totalt är målet är att värva 4000 nya medlemmar i år. Hittills har 60 procent uppnåtts.

Mer från Accent