Ungdomar

Därför dricker inte unga

De unga dricker inte som generationer tidigare har gjort. Nu försöker forskare ta reda på varför, vad de unga gör i stället och vad det innebär för folkhälsan.

Ungdomar dricker inte alkohol i samma utsträckning som tidigare och det har gett vuxna huvudbry. Peter Larm, forskare på Landstinget Västmanland (Centrum för Klinisk Forskning) och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, berättar om olika hypoteser som har lagts fram för att förklara de ungas nykterhet.

– Några hävdar att de unga håller sig nyktrare tack vare de förebyggande insatser som gjorts, nationellt och lokalt; för att föräldrars attityder har ändrats eller på grund av de ungas förändrade kommunikationsmedel. Alkohol behövs inte som smörjmedel för socialt umgänge om man kommunicerar via sociala medier, säger Peter Larm.

Andra har föreslagit att dataspelande fått pojkar att dricka mindre, att den ökade hälsotrenden fått unga att tycka att alkohol är ofräscht och så är det ytterligare några som tror att de unga använder narkotika istället för alkohol.

– Några saker kan vi redan nu lägga fast som att dataspelande på vardagarna inte har någon betydelse medan de som spelar på helgerna dricker mindre. De som är mycket på sociala medier dricker däremot mer, säger Peter Larm.

Han påpekar dock att effekten av att de som spelar på helgerna dricker mindre är för liten för att förklara hela minskningen.

Genom att studera data från 1995 – 2012 har forskarna lyckats pussla ihop en hel del information om dem som inte dricker.

– De som inte dricker skolkar inte, har inte underkända betyg i samma utsträckning, de är själva engagerade i skolan och har föräldrar som också är det. De har också fler regler hemifrån, säger han.

Inte heller är det så att de som inte dricker använder andra droger istället.

– De röker också mindre och använder andra droger mer sällan än andra. De skattar också sin hälsa och sina framtidsutsikter högre än andra. De gör färre självmordsförsök, har färre symptom på depression, färre psykosomatiska symptom och är normbrytare i mindre utsträckning. Däremot så tränar de inte mer, säger Peter Larm.

Resultaten överensstämmer också med CAN:s skolundersökning som presenterades i fredags och som visar att unga som är missnöjda med sig själva, sin hälsa och sin familjs ekonomi oftare använder alkohol, narkotika och tobak jämfört med dem som är nöjda.

Många frågetecken kvarstår dock.

– Det här är bara första steget. Jag har väl hela tiden anat att det är ett ganska komplext samspel. Vi kommer inte att få ett svar på varför de inte dricker – vi kommer att få flera, säger Peter Larm.

Forskarna vill också ta reda på om nykterheten håller i sig.

– Vi vill följa dem när de växer upp och se om de fortsätter att dricka mindre. Det finns undersökningar som tyder på det, men fler studier behövs. Det här fenomenet är ju ganska nytt så det finns inte så mycket gjort, säger han.

Mer från Accent