UNF

UNF kommer att utesluta medlemmar med förtroendeuppdrag i SD

UNF:s kongress slog fast att engagemang i SD eller SDU inte går ihop med UNF:s värderingar. Nu har förbundsstyrelsen bestämt att medlemmar med förtroendeuppdrag i Sverigedemokraterna kommer att uteslutas ur UNF.

Det var under Ungdomens Nykterhetsförbunds, UNF:s, kongress i juni som motionen om att utesluta medlemmar med förtroendeuppdrag i Sverigedemokraterna eller Sverigedemokraternas ungdomsförbund togs upp. Kongressen slog fast att engagemang i SD eller SDU ”utgör ett brott mot solidaritetsstadgan”.

Nu har UNF:s förbundsstyrelse gått vidare i frågan och beslutat att UNF:are med förtroendeuppdrag inom SD eller SDU kommer att uteslutas som medlemmar ur UNF. Beslutet gäller inte den som enbart är UNF:are och medlem i SD eller SDU.

– Men om man torgför åsikter som går emot våra grundsatser, eller verkar på något sätt som går emot vår värdegrund, då kan man så klart bli utesluten. Beslutet innebär alltså egentligen att vi utesluter de som har förtroendeuppdrag i SD eller SDU. Det här är inte ett vanligt ärende, under mina hittills fyra år i förbundsstyrelsen har jag bara varit med om det en gång, säger Eric Tegnander, förbundsordförande för UNF.

Han beskriver beslutet som en viktig markering.

– Det handlar om att stå upp för både demokrati och solidaritet i en omvärld där vi ser en utveckling som på många sätt inte går åt det håll som vi skulle önska – och då blir det här en viktig symbolhandling. Sedan handlar det om att det i vår mening inte är förenligt med våra grundsatser om solidaritet att förena ett så djupt engagemang inom Sverigedemokraterna och SDU med ett medlemskap i UNF.

Eric Tegnander berättar att frågan inte är okontroversiell internt.

– Men vi tolkar kongressens vilja som att det är det här som gäller – att de som har förtroendeuppdrag i SD eller SDU ska uteslutas ur UNF. Sedan är det så klart svårt att kolla. Vi bedriver ingen åsiktsregistrering. Det här bygger på att saker kommer till vår kännedom. Men om saker kommer till förbundsstyrelsens kännedom kommer vi att agera, säger Eric Tegnander.

Vad tror du att det här beslutet kommer att innebära i praktiken?

– Jag hoppas och tror att det i praktiken kommer innebära väldigt lite när det kommer till att utesluta folk. Samtidigt så tycker jag väl att det här är en form av ställningstagande som visar att UNF är en organisation som står upp för solidaritet och demokrati på ett tydligare sätt.

Mer från Accent