IOGT-NTO

Underkänt: IOGT-NTO-styrelser klarar inte jämställdhetsmål

IOGT-NTO:s mål är att 90 procent av styrelserna ska ha en jämn könsfördelning från 2010. Accents granskning visar att målet är långt ifrån uppnått, och att inte mycket görs för att nå det.

Accent har granskat styrelserna på alla nivåer och funnit att jämställdheten fortfarande inte får godkänt.

Målet att 90 procent av styrelserna ska ha en jämn könsfördelning slås fast i den handlingsplan för IOGT-NTO:s jämställdhetsarbete som antogs vid kongressen i Uppsala 2007. Definition av vad som anses jämställt saknas, så Accent har i den här granskningen valt att se styrelser där inte fler än 60 procent av ledamöterna är av samma kön som jämställda.

Föreningarnas styrelser minst jämställda

Värst är läget i föreningarnas styrelser. Av dessa får endast 40 procent godkänt. Tittar man på föreningsordförandena är endast 35 procent kvinnor.

Av de centrala styrelserna inom IOGT-NTO är fem av sju (71 procent) styrelser jämställda. I distriktsstyrelserna är läget betydligt sämre – endast 10 av 23 distriktsstyrelser  är jämställda. Påpekas bör att snedfördelningen inte alltid slår åt samma håll. Av de styrelser som inte uppnått jämställdhetsmålet har fyra för stor andel kvinnor och nio för stor andel män.

Arbetet lågprioriterat

Trots att målet inte är uppnått förefaller det som om jämställdhetsarbetet är lågt prioriterat inom organisationen.

Anders Karlsson blev, tillsammans med en tidigare kollega, Kerstin Kokk, ansvarig tjänsteman för jämställdhetsarbetet 2008.

− Vi tog fram materialet ”På med jämställdhetsglasögonen” som kan användas både på distrikts- och föreningsnivå. Man stämmer av mot ett antal punkter hur läget ser ut. Det var ett intensivt arbete 2008-2009, säger han.

”Vi gör alldeles för lite”

Nu har arbetet avstannat och allt fokus ligger på satsningen ”Nyktra kvinnor kan”.

− Vi sätter ofta igång saker och tror att de ska löpa på av sig själva, men det gör de inte, säger Anders Karlsson.

För att nå fram anser han att det krävs utbildning och en hel del arbete.

− Frågan borde lyftas på distriktsstyrelsekonferenser och konsulentsamlingar. Dit borde vi ta kompetent expertis utifrån, säger Anders Karlsson.

Kjell-Ove Oscarsson, vice ordförande i förbundsstyrelsen, erkänner att det gjorts alldeles för lite.

− Jämställdhet diskuteras ofta, men vi gör alldeles för lite för att inspirera föreningarna, säger han till Accent.

Klicka här för att ladda hem en större version (PDF):

Grafik: Fredrik Olsson/ETC

Mer från Accent