Kongress 2015

Torsdag: Kampanjkritik, veteranmedalj och drogpolitik

Torsdagens förhandlingar bjöd på diskussioner om bland annat drogpolitiskt program och förslag om nya organisationsformer för distrikten. Läs dagens referat här.

Dagen inleddes med besök och tal av statssekreterare Agneta Karlsson. Uppskattning visades för IOGT-NTO:s arbete men särskilt många konkreta besked gavs inte från regeringens representant.

Under diskussionen om verksamhetsberättelsen handlade det mesta om den kampanj som IOGT-NTO bedrev under 2013 och 2014 under namnet Fyll livet. Kritik framfördes från flera ombud, både när det gäller kampanjens innehåll och hur den genomfördes.

– Under tidigare kampanjer har vi på lokalplanet kunnat vara med och känt att vi ägt dem. Nu fungerade det inte alls så. Visst kan vi arbeta med ren reklam ibland, men det är ju opinionsbildning via rörelsen som är viktigast och fungerar bäst, sade Gunnar Eklöf, ombud från Västernorrland.

Anna Carlstedt var självkritisk, men menade också att kampanjen gett positiva resultat.

– Vi visste att vi tog en risk när vi gav oss på att prata med en målgrupp som står väldigt långt ifrån oss. Och delar av kampanjen blev inte bra. Jag kan avslöja för er nu att jag själv fick se hur kampanjen såg ut dagen innan den lanserades. Ni fick informationen ännu senare förstås. Tanken var att överraska, men det där kommer vi aldrig att göra om.

– Men vi kan också se att antalet pressklipp om IOGT-NTO har exploderat, mycket på lokalplanet. Och antalet besök på hemsidan har gått upp, så folk har sett fler sidor av organisationen, fortsatte Anna Carlstedt.

 • • •

Förbundskassör Ulf Persson föredrog den ekonomiska berättelsen. Han tog bland annat upp utmaningen med en vikande lotterimarknad, ett bekymmer då Miljonlotteriet står för 74 procent av intäkterna. Han noterade också att verksamhetskostnaderna varit lägre en budgeterat. Några frågor ställdes också kring fördelningen av resurserna mellan organisationens olika nivåer.

  • • •

Strax före lunch lyckades kongressen bli klar med dåtiden och gick in på förbundsstyrelsens förslag om distriktens roll i framtidens IOGT-NTO. Förslaget handlar om en frivillig försöksverksamhet där distrikten kan välja att testa tre olika modeller för hur arbetet ska fördelas och organiseras. Bakgrunden är att förbundsstyrelsen vill försöka fånga upp medlemmarnas engagemang i fler former än den traditionella föreningsverksamheten – som bara når omkring 20 procent av medlemmarna. En annan tanke är att öppna för att lägga en del administration på förbundsnivån för att frigöra resurser för lokal utveckling.

Beredningsgruppen ville stryka den tredje modellen (som kallas förbundsstyrt distrikt) och var tveksamma till den första (som bygger på direktdemokrati i distriktet). Andra argumenterade för att alla alternativen bör finnas kvar eftersom distrikten själva kan välja eventuell modell.

Björn Lanefelt, ombud från Älvsborg, yrkade avslag på hela förslaget:

– Jag tror att distrikten har möjlighet att göra det här arbetet idag inom ramen för nuvarande stadgar. Och när någonsin har det blivit billigare och effektivare att lägga något på förbundet? Det här förslaget tyder på desperation, och jag tror att det kommer att öka passiviteten ute i distrikten.

Jimmie Eklund, ombud från Göteborg, gillade förslaget.

– Jag tycker att det är jättebra förslag och det betonas ju att det är ett test som kommer att utvärderas. Det kan finnas risker och saker vi inte har tänkt på, men jag känner mig trygg i att vi i så fall fångar upp det längs vägen.

Efter omröstning stod det klart att förbundsstyrelsens förslag gick igenom med ett par tillägg, bland annat att försöksverksamheten utvärderas redan efter halva tiden.

  • • •

Innan lunch hann Anna Carlstedt också dela ut IOGT-NTO:s högsta utmärkelse, veteranmedaljen, till Britta Danielsson från Örebro. ”Jag har varit med länge men har inte gett upp än”, sade hon men passade också på att dra en lans för kultur, musik och dans inom rörelsen:

– Under invigningsfesten i går kunde jag se att vi måste bli bättre på det här med dans, sade hon med ett stort leende.

  • • •

På eftermiddagen behandlades alkohol- och narkotikapolitik. Motionen om att ”bestraffa supande föräldrar” föll med hänvisning till beslutet från förra kongressen om att IOGT-NTO ska ”uppmärksamma barns utsatta situation när föräldrar och andra vuxna är berusade i barns närvaro”.

Kongressens kanske kortaste motion, med meningen att IOGT-NTO ”bör arbeta för att minska införseln av smuggelsprit”, bifölls av kongressen.

Diskussionen om IOGT-NTO:s drogpolitiska program handlade nästan bara om detaljer. Beredningsgruppens ändringsförslag var främst av redaktionell karaktär, något som också präglade stora delar av diskussionen.

En debattör ville stryka de kritiska skrivningarna om sprutbyte då han menar att hänvisningen till forskningen om dess ineffektivitet är missvisande, men någon vidare debatt i frågan uppstod inte. IOGT-NTO är fortsatt kritiska till sprutbytesverksamhet då man menar att skyddande effekten är liten och att resurserna används bättre på andra sätt.

Flera menade också att anhörigfrågan glömts bort i förslaget, något som löstes med ett nytt avsnitt som handlar om medberoende.

I övrigt liknar det antagna drogpolitiska programmet till stora delar det tidigare alkohol- och narkotikapolitiska programmet. Nytt är bland annat:

  • ett resonemang kring alkoholnormen
  • ett krav om regelbunden ökning av alkoholskatten på två procent över inflationen
  • mer detaljerade krav kring marknadsföring av alkohol (exempelvis krav på förbud av alkoholsponsring och att alkoholförpackningar ska förses med varningstexter)
  • krav på att förbud mot kommersiellt främjande av privatimport ska införas
  • krav på att Sverige ska ”nationellt och internationellt motarbeta alla former av liberalisering av narkotikapolitiken”

Programmet har också förtydligade skrivningar när det gäller substitutionsbehandling – där inställningen även fortsatt är att ”drogfri vård ska vara huvudalternativet”.

Mer från Accent

Accent använder cookies i syfte att förbättra sajtens innehåll och funktionalitet. Läs mer om hur vi använder cookies och hanterar personuppgifter.

Läs mer