IOGT-NTO

Tidigare deltagare tar över IOGT-NTO-företag i Örnsköldsvik

IOGT-NTO:s sociala företag IVK i Örnsköldsvik har slussat ut 206 långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Nu tar Åsa Edman, tidigare deltagare, över verksamheten.

För över tio år sedan startades Individuell växtkraft, IVK, av Thomas Johansson och rad andra personer från IOGT-NTO-föreningen Vårblomman.

Tanken var att erbjuda jobb till de som hade svårt att få komma in på arbetsmarknaden, först genom att erbjuda praktikplatser. Planen verkar ha lyckats: Genom åren har de haft 482 deltagare, och av dem har 206 som var långtidsarbetslösa gått vidare ut på arbetsmarknaden, och 48 av dem har sökt sig till olika utbildningar.

Av deltagarna har 60 procent varit män och 40 procent kvinnor. Och 15 procent har utomnordiskt ursprung. Enligt Thomas Johansson har framgången berott på att IVK lyckats skapa tillit både inom näringslivet och i offentlig sektor.

– Vi fick ett avtal med Arbetsförmedlingen 2008, jag tror de såg vilken kraft ideell sektor kan ha i att skapa möjligheter för människor som står långt från arbetsmarknaden. Det handlar också om att skapa nätverk, där vi tack vare en person skapade goda relationer med företagen i kommunen, säger han.

Genom åren har IVK genomfört ett stort antal projekt: Flera av IOGT-NTO:s lokaler i kommunen har bland annat renoverats av personer från IVK med finansiering från Boverket och kommunen. De har också sysslat med husmålning, gräsklippning snöskottning, fönsterputsning, flyttjänster och lokalvård. Dessutom har de utfört ett stort digitaliseringsarbete i kommunen där de hjälpt både hembygdsgårdar och museum.

– Människorna som kommit till oss har fått vara den de är, och utifrån kunskaper de redan hade har vi kunnat bygga vidare. Exempelvis hade en person sykunskaper, då startade vi en syateljé samt en sybutik, säger Thomas Johansson, och tillägger:

– Många har varit hos oss och fått möjligheten att komma tillbaka och visa vilka kunskaper och kraft de besitter. De har vuxit som personer, för många av dem hade mycket låg självkänsla när de varit arbetslösa i 3-5 år.

Fram till i år har IVK ägts av IOGT-NTO-rörelsen i Örnsköldsvik. Men nu har hela bolaget sålts till Åsa Edman, som själv började som IVK-deltagare för tio år sedan, och som blev det sociala företagets vd 2017.

Thomas Johansson säger att han upplevde att de hade nått målen som sattes upp 2005 och stod vid ett vägskäl: att sätta upp nya mål eller gå i pension.

– Vi landade i att det var bättre att låta nya krafter ta över. Det är häftigt att Åsa gått från deltagare till vd, tycker jag, och det känns otroligt bra att IVK kan leva vidare med henne. Hon har den rätta andan och brinner lika mycket för företaget som oss som var med från start, säger han.

– Det visar också styrkan med sociala företag och IOGT-NTO.

Åsa Edman, IOGT-NTO-medlem sedan ett par år tillbaka, säger att det känns som ett kall att ta över verksamheten.

– Jag kunde inte annat än att säga ja när jag fick frågan. Grundidén är så bra – att alla ska få en chans att komma igång. Skulle någon annan ha tagit över vore det kanske inte samma sak, det kanske hade blivit mer fokus på att vara vinstdrivande, säger hon.

Själv började hon arbeta med IVK 2009 och var en av de som hjälpte hembygdsgårdar med digitaliseringen. Nu hoppas hon att företaget kan fortsätta som på samma sätt som hittills.

– Jag hoppas det rullar på, men vi hade gärna haft ännu fler arbetsplatser och utökat verksamheten. Exempelvis hade vi ett bageri tidigare, det hade varit roligt att få igång det igen. Många saknar det, och det hade kunnat gynna våra fik på skolorna också, säger hon.

Ett problem är dock att Arbetsförmedlingen och kommunen har ont om pengar för medfinansiering vid anställning av personer som står långt från arbetsmarknaden.

Under coronautbrottet har de dessutom haft det motigt de senaste veckorna, enligt Åsa Edman. Bland annat eftersom kommunens skolor, där IVK driver kiosker, stängt.

– Just nu vet vi inte hur det kommer att bli, allt kanske inte kommer igång igen som vanligt förrän i höst. Vi hoppas komma igång så snart som möjligt, säger hon.

Mer från Accent