Sociala företag

Sociala företag: En passande verksamhet för IOGT-NTO

Styrkan med de sociala företagen är att man jobbar för att fler ska kunna ingå i en gemenskap och få en vettig sysselsättning. Det säger Lina Magnusson, ledamot i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse.

Lina Magnusson tycker att IOGT-NTO är en organisation som är väl lämpad för att driva sociala företag.

– Vi är ju experter på att dra igång verksamhet som engagerar personer som står utanför samhället, säger hon.

Hon tror att fler företag skulle kunna starta.

– På verksamhetsforum för ett par år sedan hade vi seminarium om socialt företagande. Där var det flera föreningar som var intresserade, och några av dem har också satt igång. Så intresse finns i organisationen, säger hon.

Helt enkelt är det inte att starta ett socialt företag.

Det är ganska tufft och svårt att starta. Det krävs att man har stöd både från lokalt och centralt håll. Särskilt de lokala krafterna är viktiga. Det räcker inte med en eller två eldsjälar. Man måste vara fler som kan stötta och stärka varandra, säger hon.

För att företaget ska fylla den funktion som det är tänkt, och vara en möjlighet till nykter gemenskap, anser Lina Magnusson att det är viktigt att deltagarna är medvetna om att det är en IOGT-NTO-verksamhet, och att de vet vad IOGT-NTO är.

– För det krävs lite mer än att de bara ser loggan på lönebeskedet en gång i månaden. Det ställer krav på att de som är närmast deltagarna är medlemmar som känner IOGT-NTO väl och känner sig som en del av organisationen, säger hon.

Även om det kan vara slitigt tycker hon att det är värt jobbet.

– Det är häftigt när man träffar en person som från början knappt kunde ta sig dit och nu är arbetsledare och bidrar till att utveckla verksamheten, och dessutom har förtroendeuppdrag. Det stärker individen, men också organisationen, säger hon.

Lina Magnusson tycker att det finns områden där sociala företag i IOGT-NTO:s regi borde kunna fylla en funktion.

– Frivården inom kriminalvården ser jag som en möjlighet. Där skulle nog IOGT-NTO kunna vara till nytta och erbjuda praktikplatser till exempel. Men det kräver ett särskilt intresse att jobba med den gruppen. Det är inte alltid helt enkelt.

Det har ibland talats om att sociala företag skulle kunna bidra till IOGT-NTO:s finansiering framöver. Hur bedömer du den möjligheten?

– Det beror väl på vilka summor vi talar om. All vinst ska ju gå tillbaka in i verksamheten. I dagsläget är det inte så många av våra företag som går på plus. Att de skulle kunna dra in inkomster till förbundet är jag tveksam till, säger hon.

Mer från Accent